Zekat

KAYINVALİDEYE/KAYINPEDERE ZEKAT VERİLİR Mİ?

Kendilerine zekat verilemeyecek olan kimseler fıkıh kitaplarında şöyle sıralanmıştır:

  1. Dinen zengin sayılan kimseler

  2. Zengin kimselerin küçük çocukları

  3. Zimmîler (yani İslam devletinde kendisine müsaade edilmiş şekilde yaşayan kâfirler)

  4. Üst ve alt soy olarak aralarında doğum akrabalığı bulunan kimselerAnne, baba ve bunların anne babaları ya da çocuklar ve onların çocukları

  5. Erkekler için zevceleri (yani eşleri)

  6. Haşimîler (Peygamber Efendimizin soyundan olan kimseler)[1]

Kayınvalide ve kayınpeder kendilerine zekât verilemeyen kimseler arasında yer almadığı için dinen zengin olmadıkları takdirde kendilerine zekât verilebilir.


[1] Abdullah b. Mahmud el-Mevsılî, el-İhtiyâr li Ta‘lîli’l-Muhtâr, Dâru’l-Hadîs, 2009, I, 196-197

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir