Genel

İMAM BUHÂRÎ MEDRESESİ

Hadis-i Şerif Kitapları ve Sahih-i Buhârî

Tarih boyunca Müslümanlar, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’den rivayet edilen hadis-i şerifleri öğrenmeye ve ezberlemeye ihtimam göstermişler; bu maksadı gerçekleştirmek için Dâru’l-Hadîs adında hadis-i şerif medreseleri kurmuşlardır. Bu medreselerde okutulan kitaplardan İmam Buhârî’nin, sahih hadis-i şerifleri topladığı Câmiu’s-Sahîh isimli eseri, hadis metinleri arasında müstesna bir yere sahiptir. Ümmetin tamamı tarafından en sahih eser olarak kabul edilen Sahih-i Buhârî, Kur’an-ı Kerim gibi, hatimleri yapılan bir kitap haline gelmiştir.

Ecdadımız Osmanlı, önemli işlere başlamadan önce Buhârî hatmi yapmayı bir adet haline getirmişti. Öyle ki, Birinci Meclis, Kur’an-ı Kerim ve Buhârî hatmi sonrası yapılan dualarla açılmıştır. Yine Çanakkale Savaşları sırasında da Buhârî hatimleri yapıldığı, kitaplarda mezkûrdur. Günümüzde ise bu gelenek, neredeyse yok olmuştur ve bir zamanlar bereketlenmek için hatimleri yapılan hadis-i şerif kitapları, hoca olarak geçinen insanlar tarafından, hakaret edilen kitaplar haline getirilmeye çalışılmaktadır.

 

İmam Buhârî Medresesi

İmam Buhârî Medresesi, erken yaşta dini eğitim tahsiline başlayan ve hafız olan talebelere, iki yıllık bir programda, Sahihu’l-Buhârî muhtasarı Tecrîdü’s-Sarih’i ezberletmek ve yan derslerle birlikte, talebeyi, kaliteli bir Arapça eğitimine hazırlamak amacıyla kurulmuştur.

Medresemizde hadis-i şerif ezberi, içerisinde 622 hadis-i şerif bulunan Sirâcü’l-Müttakîn isimli Buhârî muhtasarıyla başlamaktadır. Talebeler bu eseri cüz sistemiyle ezberleyecekler ve tekrar edeceklerdir. Daha sonra içerisinde 2230 hadis-i şerif bulunan Tecrîdü’s-Sarih isimli esere başlanacaktır ki, burada talebenin durumuna göre bir program uygulanacak; gerekirse bazı baplar çıkarılacaktır.

Aynı zamanda iki yıl boyunca her gün düzenli olarak Kur’an-ı Kerim ezberleri dinlenecek; talebelerin hafızlıklarını unutmaları engellenecektir. Bunun yanında yıl içerisinde yapılacak Kur’an-ı Kerim kamplarıyla, talebelerin hafızlıkları sağlamlaştırılacaktır. Aynı zamanda belirli vakitlerde yapılacak Talim & Tecvid dersleriyle talebelerimizin doğru bir kıraate sahip olmaları sağlanacaktır.

Osmanlıca hat ve okumanın temel kurallarıyla Osmanlıca eğitimine başlanacak; Mızraklı İlmihal, Vesiletü’n-Necat isimli Osmanlıca dini bilgiler, İbrahim Hakkı Erzurîmî hazretlerinin Osmanlıca akaid risalesi, Sûfîzâde’nin Mecmuu’l-Adâb isimli adap risalesi ve Büyük İslam İlmihali büyük oranda Osmanlıca olarak okutulacak; talebenin hem hat, hem de kıraat itibariyle Osmanlıcaya aşina olması sağlanacaktır.

Pratik Arapça dersleri iki yıl boyunca devam edecek ve iki yılın sonunda talebe, kendisini Arapça lisanıyla rahatlıkla ifade edebilecektir.

Bunların yanında, talebelerle beraber Türkçe ve Osmanlıca kitaplar okunacak; talebeye kitap okuma alışkanlığı kazandırılacaktır. Aynı zamanda genel kültür düzeyinde işlenecek Türkçe ve Matematik dersleriyle talebe hayata hazırlanacaktır.

Muvaffakiyetimiz için dualarınızı istirham ederiz.

Detaylı bilgi için, +90 537 397 50 37 numaralı telefondan ve bilgi@alemislamder.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir