• Tefsir

  PEYGAMBERE SİHRİN TESİRİ BAĞLAMINDA FELAK VE NAS SURELERİNİN TEFSİRİ

  İnsanların mesailerinin neredeyse tamamını kısa bir süre misafir olarak kaldıkları dünyaya harcadıkları günümüzde bizleri ahiretle alakalı meselelerle ilgilenmeye muvaffak kılan Mevla Teâlâ’ya sonsuz hamd-ü senalar ederiz. Hidayet kaynağımız, asırlar öncesinden ahiret yolumuza ışık tutan Muhammed Mustafa’ya dünyadaki kum taneleri adedince salat ve selam ederiz. İnsanların kendilerini İslam’a uydurmaktansa, İslam’ı yaşadıkları hayata uydurmaya çalıştıkları ve bunun için de Peygamber’i (sallallahu aleyhi ve sellem) yani onun hayatı olan hadisleri susturmaya çalıştıkları şu zamanda, var gücümüzle kitaplardaki İslam’ın savunuculuğunu yapmaya devam etmemiz gerekmektedir. Bu amaca matuf olarak bir iddiayı ve bu iddia bağlamında Nas ve Felak surelerinin tefsirini anlatmaya çalışacağım. Muvaffakiyet Allah’tandır. Efendimiz’in (aleyhi’s-selam) hayatının bir döneminde yapılan bir sihre maruz kaldığı ve bu sihirden kurtulması ile…

 • Tefsir

  GANİMETLERİN TAMAMI MI YOKSA BEŞTE BİRİ Mİ ALLAH’INDIR?

  SORU: Ganimetlerin tamamı mı yoksa 1/5′i mi? Enfal-1.’de “ganimetler Allah’ın ve peygamberindir” denirken, Enfal-41′de “ganimetlerin beşte biri Allah’ın ve peygamberindir” denir. Enfal-1. (Ey Muhammed!) Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: “Ganimetler, Allah’a ve Resûlüne aittir. O hâlde, eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Rasûlüne itaat edin.” Enfal-41. Şunu da biliniz ki, ganimet olarak aldığınız her hangi bir şeyden beşte biri mutlaka Allah içindir. CEVAP: Ganimetler Allah ve Peygamberindir demek, “Ganimet hakkında hüküm koyma yetkisi Allah’ındır. İnsanlara bildirme, ilan etme cihetinden de hüküm koyma yetkisi mecazen Peygamberindir” demektir. “Ganimetlerin ne yapılması gerektiğini, helal mi haram mı olduğunu, ganimette kimin ne kadar payı bulunduğunu belirleyecek olan Allah’tır.” demektir.…

 • Tefsir

  NASUH TÖVBE NE DEMEKTİR ŞARTLARI NELERDİR?

  İnsanların günahlarından tövbe etmeleri vaciptir. Mevla Teâlâ Kur’an-ı Azîmüşşan’da: “Ey iman edenler! Allah’a nasuh tövbe ile tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar.” buyurmuştur. Buradan anlaşılan Rabbimizin bizden, sıradan, alelade bir tövbe değil, bazı özellikleri olan bir tövbe yani “nasuh tövbe” istediğidir. Nasuh tövbeyi Ebu’s-Suud Efendi tefsirinde şöyle tarif eder: “Nasuh olmak tövbenin değil, tövbe edenin vasfıdır. Tövbe eden kimse bu tövbesiyle sürekli kendisine nasihat eder ve böylece kendini düzeltir.”[1] Nasuh tövbenin bazı şartları vardır: Şayet işlenen günah, kul ile Allah arasında ise yani herhangi bir kul hakkıyla alakası yoksa üç şart vardır: İşlenen…

 • Tefsir

  KUR’AN MEKKE ÇEVRESİNDEKİLERE Mİ YOKSA TÜM İNSANLARA MI İNDİRİLDİ?

  SORU: Kur’an Mekke ve çevresine mi yoksa tüm insanlara mı indirildi? Enam-92. Bu da kendisinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır ki, beldelerin anası (Mekke) ile onun çevresindekileri uyarman için indirdik. Âhirete inananlar, ona da inanırlar; onlar, namazlarına da dikkatle devam ederler. Kalem-52. Oysa Kuran, âlemler için bir öğütten başka bir şey değildir. CEVAP: Kur’an-ı Kerim’in Mekke çevresindekileri uyarmak için indirilmiş olması, tüm insanları uyarmak için indirilmiş olmasına zıt değildir zira Mekke çevresi de o tüm insanların bir parçasıdır. Padişah, bir kimseye İstanbul’un valiliğini verse ve Fatih’te yaşanan bir olumsuzluk sonucu “Sana Fatih’in sorumluluğunu vermedik mi? Niye işini doğru yapmıyorsun?” diye valiye kızsa vali: “Sen bana İstanbul’un valiliğini verdin, Fatih’in değil.” diyebilir…

 • Tefsir

  KUR’AN-I KERİM’DE HER ŞEY VAR MI?

   “Kur’an bize yeter! Başka şeye gerek yok!” sloganıyla hareket eden “Kuraniyyun”, “Mealciler” ve “Sünnet İnkarcıları” olarak isimlendirilen topluluğun bir iddiası da Kur’an-ı Kerim’de her şeyin açıklandığıdır. Kur’an’ı Azimüşşan’da mealinden bu ifadelerin anlaşıldığı birçok ayet-i kerime mevcuttur. Lakin bunları detaylı bir incelemeye tabi tuttuğumuzda acaba gerçekten bu sünnet inkarcısı taifenin iddia ettiği manaya mı gelmektedir? Yoksa parçacı okumayla Kur’an-ı Kerim’e istediklerini söyletip insanları mı kandırmaktadırlar? Şimdi Kur’an-ı Kerim’deki bu mananın anlaşılabildiği ayet-i kerimelerden bazılarına bakalım.

 • Tefsir

  “DİNDE ZORLAMA YOKTUR!” NE DEMEK?

  Hepiniz duymuşsunuzdur özellikle İslamiyeti yaşamakta zorlanan vatandaşların ağızlarına pelesenk olmuş bir cümle vardır: “Dinde zorlama yoktur kardeşim! Sen benim içki içmeme, açık gezmeme karışamazsın!” Peki, gerçekten dinde zorlama yok mudur? Dinde zorlama yoksa eğer “Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun! Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah’ın dini hususunda onlara acıyasınız tutmasın! Mü’min’lerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun!” mealindeki Nur suresi 2. ayet bize ne anlatıyor? Gelin kısaca gerçeği görelim. Öncelikle “dinde zorlama yoktur” ifadesi bir ayet-i kerimenin parçasıdır. Ayet-i kerimenin tamamında Mevla; “Dinde zorlama yoktur! Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu (Allah’ın dışında ilah olarak tanınan her şey) tanımayıp…