• Hristiyanlık,  Reddiyeler

    TESLİS İNANCI NEDİR?

    Giriş Teslis, baba, oğul ve kutsal ruh olmak üzere üçlü; üç görünümlü bir ilaha inanmak anlamına gelen bir inanç kaidesidir. Bu inanca göre ilah; baba, oğul ve kutsal ruh olarak üç farklı hale sahiptir. Teslis, o kadar saçma bir inançtır ki, Hristiyanlar da asırlar boyunca işin içinden çıkamamış; birbirlerinden farklı yüzlerce mezhebe ayrılmışlardır. Her ne kadar Hristiyanlar teslisi, 1+1+1=3 olarak değil; 1x1x1=1 olarak ifade etmeye; 3 ayrı ilah değil 1 ilahın üç hali gibi anlatmaya çalışsalar da, birazdan ifade edeceğimiz gibi bu görüş de diğerlerinden daha az saçma değildir. 1. İslam’da Tevhid İnancı ve Teslise Bakış Bu konuya başlamadan evvel İslam’ın konuya bakışını; İslam dinindeki tevhid inancını aktarmakta fayda görüyorum.…