• Reddiyeler

  AYKIRI HOCALAR NASIL PARLAR? SONLARI NE OLUR?

  Hocalar dememin sebebi bunların din hakkında konuşmalarıdır. Peşinen söylemek gerekir ki bu zevatın birçoğu hoca değildir; hoca olanlara da “hocalığın şerefini muhafaza” için hoca denilmemelidir. Günümüzde sürekli gündeme gelen; her akşam televizyon kanallarında boy gösteren; sürekli yeni kitapları yayımlanan; üniversitelerde ve hatta belediyelerde bile konferanslar veren ve islâmî kabullere aykırı konuşan kişiler, samimi Müslümanları üzmektedirler. Ancak insanların şunu iyi bilmeleri gerekir ki, İslam’ın başına bela olan bunlar gibileri, Hz. Peygamber’den beri her dönem bulunmuştur. Onlar da kendi zamanlarında parlamışlar, insanları etkilemişler ve birçok âlim tarafından kendilerine cevaplar verilecek kadar meşhur olmuşlardır. Vasıl b. Ata (v. 131), Ebu’l Huzeyl el-Allâf, Nazzâm, Cübbâî, Câhız gibileri, bu pis suyun başında duranlardır. Muhammed Abduh,…

 • Reddiyeler

  ASRIN EBÛ HUREYRELERİNE SELAM OLSUN

  Bu yazı, medreselerde, yokluk içerisinde hizmet eden; bu milleti yeniden ayağa kaldıracak âlimleri yetiştirmeye çalışan ve: “Felek tüm esbab-ı cefasın toplasın gelsin, dönersem kahpeyim, millet yolunda bir azimetten!” diyen müderrislere atfedilmiştir. Biz çağlardır garibiz. Garip bir davanın temsilcileriyiz. Bu dünya bize hiçbir zaman yaramadı, yarayamazdı da. Zira davanın serdarı olan Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) de garip olarak yaşadı dünya hayatını. Bunu bilmeyen ahmaklar, bugün bizi yoklukla tehdit etmekte, bizi kendileri gibi ‘dünyalık kazanmak için dini kullananlardan’ zannetmekteler. Önce tarih konuşacak, sonra biz konuşacağız. Hz. Aişe anlatıyor: Hz. Peygamberin (sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye gelmesinden vefat etmesine kadar geçen zaman içerisinde, ailesi ve kendisi, üç gün peş peşe buğday…

 • Hristiyanlık,  Reddiyeler

  TESLİS İNANCI NEDİR?

  Giriş Teslis, baba, oğul ve kutsal ruh olmak üzere üçlü; üç görünümlü bir ilaha inanmak anlamına gelen bir inanç kaidesidir. Bu inanca göre ilah; baba, oğul ve kutsal ruh olarak üç farklı hale sahiptir. Teslis, o kadar saçma bir inançtır ki, Hristiyanlar da asırlar boyunca işin içinden çıkamamış; birbirlerinden farklı yüzlerce mezhebe ayrılmışlardır. Her ne kadar Hristiyanlar teslisi, 1+1+1=3 olarak değil; 1x1x1=1 olarak ifade etmeye; 3 ayrı ilah değil 1 ilahın üç hali gibi anlatmaya çalışsalar da, birazdan ifade edeceğimiz gibi bu görüş de diğerlerinden daha az saçma değildir. 1. İslam’da Tevhid İnancı ve Teslise Bakış Bu konuya başlamadan evvel İslam’ın konuya bakışını; İslam dinindeki tevhid inancını aktarmakta fayda görüyorum.…