• Kitap Tanıtımı,  Sirâcü’l-Müttakîn

    Sirâcü’l-Müttakîn

    Câmiu’s-Sahîh İmam Buhâri’nin “Câmiu’s-Sahîh” isimli sahih hadis-i şerifleri bir araya topladığı eserinde İbn Salâh’ın tespitiyle 7275 hadis-i şerif bulunmaktadır. Bu hadis-i şeriflerin içerisinde senedinde değişiklik olduğu için farklı hadis sayılan, mükerrer rivayetler diye isimlendirdiğimiz tekrarlar bulunmaktadır. Tekrar çıkartıldığında kalan hadis-i şerif sayısı 4.000 kadardır. Zübdetü’l-Buhâri Buhâri üzerine çalışma yapan bazı âlimler, tekrarları ve Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sözlerine zemin hazırlayan olayları hadis-i şeriflerin içerisinden çıkartarak Buhâri’yi ihtisar etmiş, kısaltmışlardır. Ömer Ziyâeddin Dâğıstânî (ö. 1920) de, Buhâri’yi ihtisar eden âlimlerden biridir. “Zübdetü’l-Buhâri” isimli eserinde, Buhâri’de geçen, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in kavlî (sözlü) hadislerini derlemiş ve toplam 1524 hadisi ihtiva eden bir kitap meydana getirmiştir. Sirâcü’l-Müttakîn Efendi Hazretlerimiz Mahmud Ustaosmanoğlu…

  • Kitap Tanıtımı

    SÜNNETİN İHYASI İÇİN YAZILAN BİR KİTAP: MİŞKATÜ’L MESABİH

    Alemlerin Rabbi olan, bizi Müslüman olmak nimetiyle müşerref kılan ve “O, nefsani bir arzudan dolayı konuşmaz! O ancak vahyedilmekte olan bir vahiydir.”[1] buyuran Mevla Teala hazretlerine sonsuz hamd-ü senalar olsun. O’nun sevgili Peygamberi Muhammed Mustafa, (sallallahu aleyhi ve sellem) ve kıyamete kadar O’na tabi olanlara Allah Teala’nın yaratmış olduğu mahlukat adedince salat ve selam olsun. Kur’an-ı Azimüşşan’dan sonra insanların meşgul oldukları ilimlerin en hayırlısı ve en büyüğü muhakkak ki Hadis ilmidir. Çünkü İslami hükümleri bilmek hadis-i şerifleri bilmeye bağlıdır. Ancak hadis-i şerifler vasıtasıyla ayet-i kerimelerin mücmel olduğu bazı meselelerin tafsilatına vakıf olunur. Kur’an-ı Kerim’in en büyük tefsiri elbette ki hadis-i şeriflerdir. Bir asır kadar önce ortaya çıkan “Kur’aniyyun” hareketi ve benzeri…