• Zekat

  KAYINVALİDEYE/KAYINPEDERE ZEKAT VERİLİR Mİ?

  Kendilerine zekat verilemeyecek olan kimseler fıkıh kitaplarında şöyle sıralanmıştır: Dinen zengin sayılan kimseler Zengin kimselerin küçük çocukları Zimmîler (yani İslam devletinde kendisine müsaade edilmiş şekilde yaşayan kâfirler) Üst ve alt soy olarak aralarında doğum akrabalığı bulunan kimselerAnne, baba ve bunların anne babaları ya da çocuklar ve onların çocukları Erkekler için zevceleri (yani eşleri) Haşimîler (Peygamber Efendimizin soyundan olan kimseler)[1] Kayınvalide ve kayınpeder kendilerine zekât verilemeyen kimseler arasında yer almadığı için dinen zengin olmadıkları takdirde kendilerine zekât verilebilir. [1] Abdullah b. Mahmud el-Mevsılî, el-İhtiyâr li Ta‘lîli’l-Muhtâr, Dâru’l-Hadîs, 2009, I, 196-197

 • Zekat

  Koyunların Zekâtı

  40 koyuna kadar zekât yoktur. 40 – 120 arası koyuna 1 koyun, 121 – 200 arası koyuna 2 koyun, 201 – 399 arası koyuna 3 koyun, 400 koyuna 4 koyun zekât olarak verilir. Devamında her yüz koyuna bir koyun verilir. Zekât olarak verilecek koyunun 1 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Bunların erkek ve dişileri birdir. Keçiler koyunlarla aynı nisaba dâhildir, sürüde hangisi çoksa zekâtın ondan verilmesi örfte vardır. Ancak sadece koyun sürüsü olanın keçi zekât vermesi caiz olmaz.

 • Zekat

  Saime Hayvanların Zekâtı

  Saime hayvan, senenin çoğunun otlayarak geçiren ve kendisinden yaşının, değerinin ve sayısının artması[1] umulan hayvanlardır. Bu şekilde olan koyun, sığır ve develerde hususi miktarlarda zekât vardır. [1] Binmek için kullanılan hayvanlarda zekât yoktur.

 • Zekat

  Büyükbaş Hayvanların Zekâtı

  30 büyükbaş hayvana kadar zekât yoktur. 30 büyükbaşa bir tebia – 2 yaşına girmiş hayvan zekât olarak verilir. Bunun dişi veya erkek olması önemli değildir. 40 büyükbaşa bir müsenne – 3 yaşına girmiş hayvan zekât olarak verilir. 60 büyükbaşa 2 tebia verilir. 70 büyükbaşa 1 müsenne 1 tebia verilir. Devamı bu şekilde hesaplanır. Mandalar da büyükbaş hayvan sınıfına dâhildir, aynı nisapta hesaplanır.

 • Zekat

  Develerin Zekâtı

  5 – 25 deve arası her 5 deveye 1 koyun şeklinde zekât verilir. 25 – 35 deveye binti mehaz 2 yaşında bir dişi deve zekât olarak verilir. 36 – 45 deveye binti lebün 3 yaşında bir dişi deve zekât olarak verilir. 46 – 60 deveye hukka 4 yaşında bir dişi deve zekât olarak verilir. 61 – 75 deveye cezea 5 yaşında bir dişi deve zekât olarak verilir. Bu develer erkekten verilirse kıymeti itibara alınır. 76 – 90 deveye 2 binti lebün verilir. 91 – 120 2 hukka verilir. 121 – 144 2 hukka + her beş deveye 1 koyun verilir. 145 2 hukka + binti mehaz verilir. 150 3 hukka…

 • Zekat

  Zekât Kimlere Verilmez

  Zenginlere zekât verilmez. Müslüman olmayanlara verilmez. Kişi soy ağacında altına ve üstüne gelen kişilere zekât veremez. Anne, baba, onların anne babaları ve onların anne babaları… Aynı şekilde çocuklar, torunlar, onların torunları…

 • Zekat

  Zekât Kimlere Verilir

  Fakirler yani asli ihtiyaçlarından fazla nisap miktarı mala sahip olmayan kişiler. Yoksullar yani hiçbir şeyi bulunmayan kişiler. Borçlular yani iflas etmiş veya ödeyemeyeceği kadar borcu olan kimseler. Yolcular yani yolculuk esnasında yanında parası bulunmadığından zorda kalmış kimseler. Bunlar asli vatanlarında zengin olsalar da paraları olmayıp yolda kaldılarsa zekât alabilirler. Zekât verirken akrabadan başlamak gerekir. Şayet fakirlerse akrabaya, komşulara ve yakınlara zekât vermek daha faziletlidir. Tabi ki kişinin usulü ve füru‘ dediğimiz, soy ağacında altına ve üstüne gelen kişilere zekât verilmez. Aynı şekilde herhangi bir sebeple bakmakla yükümlü olunan kişilere de zekât verilmez. Yine aynı şekilde zekât verilen kimsenin parayı nereye harcayacağına da dikkat etmek gerekir. Her ne kadar zekât alabilecek…

 • Zekat

  Zekât Vermeyi Gerektirmeyen Mallar

  Sanat aletlerinden dolayı zekât vermek gerekmez. Hoca için; kitap, konfeksiyoncu için; konfeksiyon makineleri, muhasebeci için; kasa, para sayma makineleri, bilgisayarlar, seyahat şirketi için; otobüslerin zekatı yoktur. Ticaret amacı taşımayan gayrimenkullerin (ev, arsa, yazlık) zekâtı yoktur. Ticaret amacı taşımayan arabaların zekâtı yoktur.

 • Zekat

  Zekât Vermeyi Gerektiren Mallar

  1. Nakit Paralar Altın, Türk Lirası, Dolar, Euro ve tüm para birimleri nakit para sayılı ve üzerinden bir yıl geçince bunlara zekât vacip olur. Buradaki yıl, hicri yıldır. Yani Ramazan ayının 15’inde 30.000 lirası bulunan bir adam diğer sene Ramazan ayının 15’inde bakar. Elindeki nakit parası 96 gram altın parasından fazla ise elindeki paranın 1/40’ını zekât verebileceği bir fakire verir. 2. Ticaret Malları Ticaret malları nakit para olarak değerlendirilir. Mesela araba alım satımı yapan bir adamın 500.000 lira parası, 5.000.000 değerinde arabası olsa, üzerinden bir yıl geçtiğinde hala aynıysa 5.500.000 lira üzerinden zekât verir. Emlakçı için elinde satılık olarak bulundurduğu mallar da böyledir. Ancak kişi binmek için beş tane araba…

 • Zekat

  Zekât Kime Nasıl Vacip Olur

  Zekât; akıllı, buluğa ermiş, hür ve üzerinden bir yıl geçmiş, asli ihtiyaçlarından ve borçlarından hariç nisap miktarı artıcı özellikteki mala sahip olan her Müslümana farzdır. Nisap miktarı 96 gram altın veya buna denk maldır. Delinin zekât vermesi gerekmez. Ancak bu senenin tamamında deli olan için geçerlidir. Bazen delirip bazen normalleşen deliye gerekir. Çocuğun zekât vermesi gerekmez.