• Sular

  KENDİSİYLE ABDEST ALINABİLECEK SULAR KAÇ KISIMDIR?

  Temizlik manasına gelen taharet namazın caiz olmasının şartıdır; hakiki ve hükmi taharet olmak üzere ikiye ayrılır. Hakiki taharet, hakiki necasetten yani pislikten temizlenmektir. Hakiki taharet de; beden, mekân ve elbise temizliği olarak üç kısma ayrılır. Hükmi taharet, hükmi necasetten temizlenmektir. Bu da abdest ve gusül olmak üzere ikiye ayrılır.[1] [1] Alauddin es-Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2009, 1/7

 • Sular

  Kuyulara Ait Hükümler

  İçine necaset düşen kuyu boşaltılır. Çok olmadığı sürece deve, at veya sığır pisliği düşen kuyu boşaltılmaz. Güvercin ve serçe pisliğinden dolayı kuyu boşaltılmaz. Eğer necasetin meydana gelme vakti biliniyorsa; o vakitten suyun necis olduğuna hükmedilir. Eğer bilinmiyorsa; düşen hayvan şişip parçalanmadıysa 1 gün – 1 geceden, şişip parçalandıysa 3 gün – 3 geceden beri necis olduğuna hükmedilir. Fare ve serçe büyüklüğünde bir hayvanın düşüp ölmesinden dolayı 20-30 kova su çıkartılır. Tavuk, güvercin büyüklüğünde bir hayvanın düşüp ölmesinden dolayı 40-60 kova su çıkartılır. Köpek, koyun, insan büyüklüğünde bir hayvanın düşüp ölmesinden dolayı kuyunun tamamı boşaltılır. Eğer kuyunun tamamını boşaltmak mümkün değilse, içindeki miktar tespit edilip o kadar su boşaltılır. Eğer bu…

 • Sular

  Ma-i Müstamel (Kullanılmış Su)

  Ma-i müstamel muhtar olan görüşe göre temizdir, temizleyici değildir. İmam-ı Azam’dan gelen bir rivayete göre necistir. İmam-ı Ebu Yusuf’a göre necaset-i hafifedir. (Necaset babı ileride gelecek.) Ma-i müstamel, bir hadesi gidermek için (abdest ve gusül almak için kullanılan su) ve kurbet niyetiyle (ibadet, sevap kazanmak; yemekten önce elleri yıkamak gibi) kullanılan sulardır. Su bedenden ayrıldığı anda ma-i müstamel olur. Şayet bir cünüp gusül niyeti olmaksızın bir kuyuya dalsa, adam; temiz, kuyunun suyu; ma-i müstameldir. Yengeç, kurbağa, balık gibi suda yaşayan canlıların suyun içinde ölmeleri suyu pisletmez. Akrep, arı, karasinek, sivrisinek gibi akıcı kanı olmayanlarda balıklar gibidir. Abdestli bir Müslüman sevap niyetiyle başka yerde ya da bir ibadet yaptıktan sonra aynı…

 • Sular

  Temizlikte Kullanılması İtibariyle Sular

  Sular şer’an iki kısımdır; a-) Mutlak Su: Su denildiğinde akla gelen kısımdır. Bunlar yaratıldığı hal üzere duran sulardır. Yağmur, kar, deniz, göl, kuyu, ırmak ve pınar suları bu kısımdandır. Eğer toprak, zaferan gibi temiz bir madde suyun vasıflarından bazısını değiştirirse, durmaktan dolayı koksa da bu sular ile abdest caizdir. Ancak tabiatından çıkarsa bu su ile abdest caiz değildir. (Akıcılığının ve inceliğinin kaybolması gibi) Mutlak olan su yosun tutarak veya bekleyerek renk ve kokusu değişirse, yahut içine tadını değiştirmeyecek miktarda sabun, zaferan, toprak ve yaprak gibi temiz ve katı şeyler düşerse yahut içinde mısır ve nohut gibi şeyler ıslatılmış olursa mutlak su olmaktan çıkmaz. Bu durumda incelik ve akıcılığını değiştirmemek şartı…