• Necaset (Maddi Pislik)

  İstinca

  Yellenmeden başka, ön ve arka yoldan çıkan şeyden dolayı istinca sünnettir. İstincada sünnet olan sayı yoktur. Temizlenene kadar devam eder. Taş, kerpiç, kurumuş çamur, toprak ve ağaç gibi şeylerle yapılır. Yaz günlerinde ilk taşı arkaya doğru, kış günlerinde öne doğru çeker. İstincadan sonra su ile yıkamak faziletlidir. Önce iki elini yıkar. Sol elinin üç parmağı ile yıkamayı yapar. Önce orta parmağını yukarı doğru kaldırarak yıkar. Sonra yüzük ve işaret parmağını hafif kaldırarak yıkar. İstincada abartılı olarak kendini aşağı doğru salıverir. Yani bacaklarını birbirinden açar. Bu oruçlu değilken böyledir. Dirhemden fazla pislik makatın etrafına yayılırsa yıkamak vacip olur. Kemikle, hayvan tersiyle, insan ve hayvan yiyecekleriyle istinca yapılmaz. Büyük küçük abdestini bozarken…

 • Necaset (Maddi Pislik)

  TEMİZLENME YOLLARI

  a-) Su İle Yıkayarak Temizleme Hades denilen abdestsizlik, cünüplük sadece mutlak su ile temizlenir. Su bulunmadığı takdirde teyemmüm yapılır. Hakiki necasetler ise mutlak ve mukayyed sularla temizlenebilir. Akıcılığı kalmamış su ile temizlik caiz değildir. Mer’i necasetler, eserleri, yani cüsseleri, renkleri ve kokuları gidinceye kadar su ile yıkamakla temiz olur. Bir kere yıkamakla giderilirse ikinci yıkamak lazım gelmez. Renk giderilmeyecek halde bulunsa o şey kendisinden bembeyaz su akana kadar yıkanır. Görünmeyen necasetler bir kapta 3 kere yıkanıp 3 defa sıkılmakla temiz olur. Köpeğin yaladığı kap 3 defa yıkanmakla temiz olur. Kokusu büsbütün kalmamalıdır. Sıkılmaları mümkün olmayan şeyler 3 kere yıkayıp her defasında damlaları kesilinceye kadar bekletilirse temiz olur. Akarsu içinde yıkanan…

 • Necaset (Maddi Pislik)

  Artıklar

  İnsanoğlunun, atın ve eti yenen hayvanların artığı temizdir. Köpeğin, hınzırın ve vahşi hayvanların artığı necistir. Kedinin, başıboş tavuğun, etçil kuşların ve yılan, fare gibi evlerde bulunan hayvanların artığı mekruhtur. Katır ve eşeğin artığı şüphelidir. Başka su bulunmadığı takdirde bunlarla abdest alınır ve teyemmüm yapılır. Terler ve salyalar, artık hükmündedir. Hurma şırasından başka su bulunmasa bununla abdest alınmaz, teyemmüm edilir.

 • Necaset (Maddi Pislik)

  Şer’an Pis Sayılan Şeyler

  Domuz kılından ayakkabı dikmek ve badana yapmak zaruret sebebiyle caizdir. Başka maddeden bunlar yapılabiliyorsa caiz olmaz. Fırınlarda domuz kılından fırça kullanmaksa kesinlikle caiz değildir. (Yağ sürmek için) Boğazlanan hayvanların etlerinin aralarındaki kanlar temizdir. Bu boğazlanma şer’i surette olmalıdır. Su içinde yaşayıp ölen hayvanlar temizdir, bazısının yenmesi haramdır. Murdar hayvanların sinirleri kendilerinde acı duyacak kadar hayat olduğu için temiz değildir. Tavuktan ölümünden sonra çıkan yumurta temizdir, hayvanın sütü de böyledir. Lakin çıkarken memeye değince necis olur. Kokmuş kurtlaşmış et, bozulmuş yemek, acımış yağ temizdir. Ev kedisinin sidiği dokunduğu kapları ihtiyaten pisletir. Bundan giyecek şeyler müstesnadır, zaruret sebebiyle bağışlanmıştır. Farenin sidiği de suları temizlikten çıkarır. Caddelerin kuru ve yaş çamurları temiz sayılır.…

 • Necaset (Maddi Pislik)

  Dinen Pis Sayılan Şeyler

  Vücuttan çıkan ve abdesti bozan şeyler necistir. Yani idrar, dışkı, kan, irin gibi şeyler necistir. Bunların insan veya hayvandan çıkmasında bir fark yoktur. Şarap necistir. Kusuntu necistir. Köpeklerin ve vahşi hayvanların salyaları ve terleri necistir. Dolayısıyla bunların artıkları da necistir. Tıbben veya örfen pis sayılan şeyler dinen de pis sayılır diye bir kaide yoktur. Mesela örfen kokmuş yemek, çürümüş et, ter, çamur, yağ, pas gibi şeyler pis sayılır ancak bunlar İslam’a göre necis değildirler. Yani üzerinde yağ lekesi ya da çamur gibi şeyler bulunan kimse namaz kılabilir. Tabi ki bu şekilde namaz kılması hele camiye insanların içine gitmesi uygun değildir ancak namaza mani bir durumu yoktur.