• Necaset (Maddi Pislik)

  İstinca

  Yellenmeden başka, ön ve arka yoldan çıkan şeyden dolayı istinca sünnettir. İstincada sünnet olan sayı yoktur. Temizlenene kadar devam eder. Taş, kerpiç, kurumuş çamur, toprak ve ağaç gibi şeylerle yapılır. Yaz günlerinde ilk taşı arkaya doğru, kış günlerinde öne doğru çeker. İstincadan sonra su ile yıkamak faziletlidir. Önce iki elini yıkar. Sol elinin üç parmağı ile yıkamayı yapar. Önce orta parmağını yukarı doğru kaldırarak yıkar. Sonra yüzük ve işaret parmağını hafif kaldırarak yıkar. İstincada abartılı olarak kendini aşağı doğru salıverir. Yani bacaklarını birbirinden açar. Bu oruçlu değilken böyledir. Dirhemden fazla pislik makatın etrafına yayılırsa yıkamak vacip olur. Kemikle, hayvan tersiyle, insan ve hayvan yiyecekleriyle istinca yapılmaz. Büyük küçük abdestini bozarken…

 • Necaset (Maddi Pislik)

  TEMİZLENME YOLLARI

  a-) Su İle Yıkayarak Temizleme Hades denilen abdestsizlik, cünüplük sadece mutlak su ile temizlenir. Su bulunmadığı takdirde teyemmüm yapılır. Hakiki necasetler ise mutlak ve mukayyed sularla temizlenebilir. Akıcılığı kalmamış su ile temizlik caiz değildir. Mer’i necasetler, eserleri, yani cüsseleri, renkleri ve kokuları gidinceye kadar su ile yıkamakla temiz olur. Bir kere yıkamakla giderilirse ikinci yıkamak lazım gelmez. Renk giderilmeyecek halde bulunsa o şey kendisinden bembeyaz su akana kadar yıkanır. Görünmeyen necasetler bir kapta 3 kere yıkanıp 3 defa sıkılmakla temiz olur. Köpeğin yaladığı kap 3 defa yıkanmakla temiz olur. Kokusu büsbütün kalmamalıdır. Sıkılmaları mümkün olmayan şeyler 3 kere yıkayıp her defasında damlaları kesilinceye kadar bekletilirse temiz olur. Akarsu içinde yıkanan…

 • Abdest

  Özürlü Kimsenin Abdesti

  Abdesti bozup devam eden illete özür denir. Mesela burun kanaması, yaradan kan çıkması, idrar tutamama, gaz tutamama gibi. Herhangi bir özrün sabit olması için kamilen bir namaz vakti, abdest alıp namazı eda edecek fırsat vermeyecek şekilde devam etmesi gerekir. Sabit bir özrün devam etmesi içinse bir namaz vaktinden en az bir kere vuku bulması gerekir. Özürlü bir namazın vakti girince abdest alır, o namaz vakti içerisinde dilediği kadar nafile kılar. Ta ki abdest bozucu başka bir şey vuku bulmasın. Abdesti namaz vaktinin çıkmasıyla bozulur. Dolayısıyla sabah namazı için alınan abdest güneş ile beraber bozulur. Güneş doğduktan sonra alınan abdest öğle namazının vaktinin çıkmasıyla bozulur. İmam-ı Şafiye göre her namaz için…

 • Abdest

  Mestler Üzerine Mesh

  Üzerine gusül vacip olmayan bir kimsenin abdesti gerektirici her hades için, şayet tam bir abdest üzere giyilmişler ise mest üzerine mesh etmesi sünnetle caizdir. Mesh müddeti abdest bozulduğu andan itibaren mukim için 24 saat, seferi için 72 saattir. Meshin farzı, elin üç parmağını mest üzerine koymaktır. Meshin sünneti, elin üç parmağını açık olarak mestin önünden başlayıp bitimine kadar mesh etmektir. Ayak parmağının küçüğünün üç katı yırtık meste manidir. Tek ayaktaki yırtıklar toplanır, iki ayaktakiler toplanmaz. Abdesti bozan şey meshi de bozar. Ayağın çoğu mestin koncuğuna kadar çıkarsa mesh bozulur. Mestleri çıkarması halinde ayaklarının soğuktan donmasından korkmayan kimse için mesh müddetinin dolması da meshi bozar. Ayaklardan birine bile suyun girmiş olması…

 • Teyemmüm

  Teyemmüm Hakkında Bazı Hükümler

  Cenaze ya da bayram namazını kaçırma durumunda başlangıçta ya da başlanan namazın tamamlanmasında teyemmüm almak caizdir. Vakit ve Cuma namazında caiz değildir. Dinden çıkmak teyemmümü bozmaz. Abdesti bozan şeyler ve abdeste yetecek suyu kullanmaya kudret bulmak teyemmümü bozar. Şayet namazdayken suyu bulsa, namaz batıl olur. Namazı tamamladıktan sonra bulsa namazı iade etmesi gerekmez. Su bulmayı ümit eden kimse için namazı son vaktine bırakmak müstehaptır. Bir ok atımı mesafede suyu bulacağını ümit eden kimse için araması vaciptir. Şayet parası varsa ve su misli parasına satılıyorsa alması gerekir. Pahalı satılıyorsa alması gerekmez. Bir kimsenin suyu olması yanındaki arkadaşından su ister. Şayet istemese de teyemmümü caizdir. Bir kimse soğuktan donmaktan korktuğu için şehirde…

 • Teyemmüm

  Teyemmüm Abdesti Nasıl Alınır?

  Besmele okunup, namaz için teyemmüme niyet edilir. Parmaklar açık olduğu halde temiz toprağa vurup ileri-geri çeker. Ellerini kaldırdığında eğer çok tozlanmışsa ellerini birbirine vurup yüzünü mesh eder. Tekrar ellerini vurup, sağ elin parmaklarıyla sol elini dışından başlayarak dirseğe kadar mesh eder. Elin içiyle de kolun iç tarafını mesh eder. Sol elini de aynı şekilde mesh eder.

 • Teyemmüm

  Teyemmüm

  Teyemmüm; lügatta kast etmek demektir. Şer’an ise, belli bir kasta binaen belli olan iki uzuvda temiz toprağı kullanmakla hâsıl olan bir temizliktir. Teyemmüm sadece bu ümmete özgüdür. Abdest alacağı suya 1.6 km uzakta bulunan bir seferi veya suya ulaşmaya imkanı olmayan bir mukim temiz toprakla veya toprak cinsinden bir madde ile teyemmüm alır. Hastalığının artmasından korkan kimse, düşmandan, susuzluktan ve vahşi hayvandan korkan kimse ya da suyu kuyudan çıkarmak için aleti bulunmayan kimse de teyemmüm alır. Toprak cinsi; toprak, kum, mermer, kireç, sürme ve kireç taşı gibi maddelerdir. Herhangi bir şeyin üzerindeki toz ile teyemmüm caizdir. Teyemmüm almak için taharetsiz yapılmayan, vakitli bir ibadet için niyet etmek şarttır. Dolayısıyla kâfir…

 • Necaset (Maddi Pislik)

  Artıklar

  İnsanoğlunun, atın ve eti yenen hayvanların artığı temizdir. Köpeğin, hınzırın ve vahşi hayvanların artığı necistir. Kedinin, başıboş tavuğun, etçil kuşların ve yılan, fare gibi evlerde bulunan hayvanların artığı mekruhtur. Katır ve eşeğin artığı şüphelidir. Başka su bulunmadığı takdirde bunlarla abdest alınır ve teyemmüm yapılır. Terler ve salyalar, artık hükmündedir. Hurma şırasından başka su bulunmasa bununla abdest alınmaz, teyemmüm edilir.

 • Sular

  Kuyulara Ait Hükümler

  İçine necaset düşen kuyu boşaltılır. Çok olmadığı sürece deve, at veya sığır pisliği düşen kuyu boşaltılmaz. Güvercin ve serçe pisliğinden dolayı kuyu boşaltılmaz. Eğer necasetin meydana gelme vakti biliniyorsa; o vakitten suyun necis olduğuna hükmedilir. Eğer bilinmiyorsa; düşen hayvan şişip parçalanmadıysa 1 gün – 1 geceden, şişip parçalandıysa 3 gün – 3 geceden beri necis olduğuna hükmedilir. Fare ve serçe büyüklüğünde bir hayvanın düşüp ölmesinden dolayı 20-30 kova su çıkartılır. Tavuk, güvercin büyüklüğünde bir hayvanın düşüp ölmesinden dolayı 40-60 kova su çıkartılır. Köpek, koyun, insan büyüklüğünde bir hayvanın düşüp ölmesinden dolayı kuyunun tamamı boşaltılır. Eğer kuyunun tamamını boşaltmak mümkün değilse, içindeki miktar tespit edilip o kadar su boşaltılır. Eğer bu…

 • Necaset (Maddi Pislik)

  Şer’an Pis Sayılan Şeyler

  Domuz kılından ayakkabı dikmek ve badana yapmak zaruret sebebiyle caizdir. Başka maddeden bunlar yapılabiliyorsa caiz olmaz. Fırınlarda domuz kılından fırça kullanmaksa kesinlikle caiz değildir. (Yağ sürmek için) Boğazlanan hayvanların etlerinin aralarındaki kanlar temizdir. Bu boğazlanma şer’i surette olmalıdır. Su içinde yaşayıp ölen hayvanlar temizdir, bazısının yenmesi haramdır. Murdar hayvanların sinirleri kendilerinde acı duyacak kadar hayat olduğu için temiz değildir. Tavuktan ölümünden sonra çıkan yumurta temizdir, hayvanın sütü de böyledir. Lakin çıkarken memeye değince necis olur. Kokmuş kurtlaşmış et, bozulmuş yemek, acımış yağ temizdir. Ev kedisinin sidiği dokunduğu kapları ihtiyaten pisletir. Bundan giyecek şeyler müstesnadır, zaruret sebebiyle bağışlanmıştır. Farenin sidiği de suları temizlikten çıkarır. Caddelerin kuru ve yaş çamurları temiz sayılır.…