• Teklif & Mükelleflik

  ADAP İLE SÜNNETİN FARKI NEDİR?

  Sünnet ile edebin arasındaki fark şudur: Sünnet Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sürekli devam ettiği; neredeyse hiç terk etmediği fiillerdir. Edepler ise Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in nadiren yaptığı fiillerdir.[1] [1] Alauddin es-Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2009, 1/14

 • Teklif & Mükelleflik

  Müfsit

  Bir ibadeti bozan şeye müfsit denir. Müfsit şeyler asılları itibariyle helal olsalar da bir ibadeti bozdukları için günaha vesiledirler. Mesela Ramazan günü oruçluyken su içmek müfsit bir fiildir. Su içmek aslında caizdir ancak Ramazan günü orucu bozmaya vesile olduğu için müfsit sayılır ve caiz olmaz. Normalde konuşmak caizdir ancak namaz esnasında konuşmak namazı bozar ve müfsit bir fiil sayılır.

 • Teklif & Mükelleflik

  Haram

  Allah’ın kesin olarak yasaklamış olduğu şeylerdir. İçki içmek, hırsızlık yapmak, zina yapmak, domuz eti yemek, yalan yere yemin etmek, kul hakkı yemek, namahrem (yani evlenilmesi caiz olan) kadınlara bakmak veya temas etmek ve insanlara zulmetmek haramdır. Bunları işlemek günah, terk etmek sevaptır. Bir kimse haram olan bir şeyin helal olduğunu iddia etse mesela içki içmekten bir şey olmaz dese kâfir olur.

 • Teklif & Mükelleflik

  Mekruh

  Haram kadar katî olmasa da yapılması hoş karşılanmayan ve bazıları günah olan şeylerdir. İki kısma ayrılır: a. Harama Yakın Mekruh Tahrimen mekruh şeklinde ifade edilen bu kısım aslında haramdır ancak bu haramlık katî haramlar derecesinde değildir bunlara delilin kuvvetsizliğinden dolayı mekruh denir.  Sigara içmek, ayakta tuvaletini yapmak, bunlardandır. Tahrimen mekruh işlemek kişiye günah kazandırır ancak böyle bir mekruhun mekruh olmadığını iddia etmek imana zarar vermez. b. Helale Yakın Mekruh Yapılması her ne kadar çirkin kabul edilse de haram sayılmayan mekruhlardır. Namazın sünnetlerini ve edeplerini terk etmek, soğan-sarımsak yemek helale yakın mekruhlardandır. Bunların işlenmesinden dolayı ceza yoktur ancak terk edilmelerinden dolayı sevap vardır.

 • Teklif & Mükelleflik

  Mübah

  Yapılıp yapılmaması eşit olan fiillerdir. Yürümek, et yemek, uyumak, çay içmek gibi. Ancak bunlar bazen ne için yapıldıklarına göre farklı kategorilere girebilirler. Mesela camiye yürümek sünnet ve sevap olurken meyhaneye yürümek haram ve günah olur. Ölmeyecek kadar yemek farz olurken domuz eti yemek haram olur. Mübah olan fiillerden dolayı sevap ya da günah kazanılmaz.

 • Teklif & Mükelleflik

  Müstehap

  Yapılması hoş görüşen amellerdir. Yapılmaları sünnet kadar olmasa da sevaptır, terkinden dolayı herhangi bir şey gerekmez. Namaz kılarken secde yerine bakmak, abdest alırken boynu mesh etmek, suyu üzerine sıçratmamak, namazda rükû ve secde tesbihlerini 5 – 7 gibi tek sayılarla üçten fazla söylemek bazı müstehaplardandır.

 • Teklif & Mükelleflik

  Sünnet

  Sünnet Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) yaptıkları ve yapılmasını tavsiye ettikleri şeylerdir. Yapılması sevap kazandırır ancak terk edilmeleri günah olmaz. Lakin Efendimizin sürekli yaptığı sünnetleri terk etmeyi adet haline getirmek hoş karşılanmaz. Beş vakit namazın öncesinde ve sonrasında olan namazlar, teravih namazı, erkeklerin takke takmaları, namazda elleri bağlamak, misvak kullanmak, Cuma günleri yıkanmak, güler yüzlü olmak, ev işlerine yardım etmek ve erkeklerin sakallarının bir tutam olması bazı sünnetlerdendir. Sünnetlerin sayısı oldukça fazladır.

 • Teklif & Mükelleflik

  Vacip

  Vacibin farzdan tek farkı delilinin farz gibi katî olmamasıdır. Vacip ibadetleri yapmak sevap, terk etmek günahtır. Ancak bir kimse bir vacibin vacip olmadığını iddia etse kâfir olmaz. Kurban kesmek, vitir vacip namazı kılmak, bayram namazlarını kılmak vaciplerdendir. Bir kimse kurban kesmek vacip değildir, sünnettir dese kâfir olmaz. Ancak İslam’da kurban kesmek yoktur dese kâfir olur.

 • Teklif & Mükelleflik

  Farz Nedir?

  Allah’ın kesin olarak emretmiş olduğu şeylerdir. Namaz kılmak, Ramazan orucu tutmak, zekât vermek gibi. Farz olan ibadetleri yapmak sevap, terk etmek günahtır. Farz olan bir ibadeti inkâr etmek yani yapmamaktan ziyade: “Böyle bir ibadet yoktur” demek insanı dinden çıkarır. Farzlar mutlak farz ve farz-ı kifaye olmak üzere iki kısımdır. Mutlak farz, her halükarda her Müslümana farz olan fiillerdir. Beş vakit namaz kılmak, Ramazan orucu tutmak gibi. Farz-ı kifaye ise bazı Müslümanların yapmasıyla diğer Müslümanların üzerinden düşen vazifelerdir. Cenaze namazı kılmak, cihat etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak ve dini ilimleri öğrenmek böyle farzlardandır. Belirli kişiler yaptığında diğer Müslümanlardan sorumluluk kalkar. Ancak bir Müslümanın cenazesini bir beldede hiç kimse kılmasa, beldedeki tüm…

 • Teklif & Mükelleflik

  MÜKELLEFİN FİİLLERİ

  İslam’a göre mükellef olan bir kimse tüm fiillerinden sorumludur. İslam, Allah’ın koymuş olduğu bir hayat nizamıdır ve insanların hayatlarının tamamını tanzim etmektedir. Şöyle ki; bir insanın sakız çiğnemesinden yemek yemesine, namaz kılmasından sigara içmesine, alışveriş yapmasından evlenmesine kadar başına gelebilecek her şeyin İslam’da bir karşılığı vardır. Ef‘âl-i Mükellefîn denilen mükellefin fiilleri 8 kısımdır ve insanın her fiili, mutlaka bu sekiz kısımdan birine girmektedir.