• Namaz

  Tilavet Secdesi

  Tilavet secdesi üzerine namaz farz olan kimseye okumasından ya da dinlemesinden dolayı vaciptir. İmam Şafi’ye göre sünnettir. Dinleyen kasten dinlemese de vaciptir. Cünübün dinlemesinden dolayı tilavet secdesi vacip olur. Hayız, nifas, mecnun, çocuk ve kâfire vacip olmaz.[1] Uyuyan ya da delinin kıraatini dinleyene de tilavet secdesi vaciptir. Sarhoşun okumasından dolayı her iki tarafa tilavet secdesi vaciptir. Ayetin içerisinde secde kelimesi geçen kısmından bir miktar okuyana da vaciptir. Ancak hece hece okuyana vacip olmaz. İmamın kıraatinden ötürü cemaate tilavet secdesi vaciptir. Cemaat imamı duymasa veya secde ayetinin kıraatinden sonra imama uymuş olsa da bu böyledir. Cemaatin okumasından dolayı cemaate de imama da secde vacip olmaz. Ancak namaz dışında olan kimseye gerekir.…

 • Namaz

  Sehiv Secdesi

  Namaz kılan kimse bir şey eklemekle yada çıkarmakla bir hata yaptığı zaman namazın sonunda iki kere secde eder. Tek kılan kimse iki tarafına selam verdikten sonra, cemaate kıldıran imam tek tarafına selam verdikten sonra secde yapar. Sehiv secdesinden önce yalnız tahiyyat okunur, secdeden sonra ise tahiyyat, salat ve dua okunur. Bir kimse rükuda, kadede, secdede yada kavmede bir ayet okusa sehiv secdesi ona vacip olur. Bir kimse namazın bir farzını öne alsa, geri bıraksa yada tekrar etse sehiv secdesi vacip olur. Bir kimse bir vacibi değiştirse yada unutarak terk etse sehiv secdesi vacip olur. Bir kimse gizli okunacak yerde açık okusa yada açık okunacak yerde gizli okusa sehiv secdesi vacip…

 • Namaz

  Kaza Namazları

  Bir Müslümanın kasten namaz terk etmesi çok büyük günahtır. Kafir olacağı söylenmiştir. Vakti içinde kılınana eda, vaktinden sonra kılınana kaza denir. Kaza namazlarını geciktirmek caiz değildir. Asgari ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tüm vaktini kaza kılmaya ayırmalıdır. Edalar ve kazalar arasında tertip üç imamımıza göre şarttır. İmam-ı Şafi’ye göre müstehaptır. Hanefi meşayıhından cahilliğin mazur görüldüğüne dair fetvalar naklolunmuştur. Efendimiz s.a.v. hendek günü ikindi ve akşamı akşam vaktinde kılmıştır. Bu tertibe delildir. Tertip sahibi bir kimse kazası olduğu halde farz namaz kılsa, namazların sayısı altıya ulaşana kadar askıdadır. Üzerinden geçen farzlar altıyı bulmadan kazasını kılarsa arada kıldığı farzlar batıl olmuş olur. Kazanın üzerinden beş vakit daha geçerse tertip düşer, namazlar sahihliğe intikal eder.…

 • Namaz

  Yağmur Duası

  Yağmur duası için cemaatle namaz kılmak imam-ı Azam’a göre yoktur. Bilakis dua ve istiğfar etmek vardır. Tarafeyn’ e göre namaz kılınır, sonra iki hutbe okunur ve duaya çıkılır. Yağmur duasına üç gün çıkılır ve kafirler katılmazlar. Yağmur duasına çıkarken çocuk, yaşlı ve bebeklerde götürülür.

 • Namaz

  Küsuf ve Husuf Namazı

  Güneş tutulması anında cemaatle beraber iki rekat kılınır. Her rekatta bir rüku yapılır ve ezansız ikametsiz nafile namaz gibi kılınır. Kerahat vaktinde küsuf namazı kılınmaz. Namazın kıraati uzun yapılır. Her rekatta 100 ayet okunacağı söylenmiştir. Şayet hafiflik yapılırsa dua uzatılır. Maksat vaktin tamamının namaz tarafından kaplanmasını sağlamaktır. Küsuf namazında imam kıraati gizli yapar. Namazdan sonra imam dua eder. Taki güneş açılana kadar. Namazdan sonra hutbe okunmaz. İmam-ı Şafi Hz. Aişe’den gelen rivayeti alarak bayram gibi iki hutbe okur demiştir. Bu muhtemelen Efendimiz’in insanlara İbrahim olayını anlattığı konuşmasıdır. Eğer imam mescitte hazır bulunmazsa tek başına iki veya dört rekat husuf namazı gibi kılar. Yağmur, zelzele, yıldız kayması gibi vesair afetlerde de…

 • Namaz

  Teravih Namazı

  Hem kadın hem erkekler için sünnet-i müekkededir. Teravih namazını inkar eden bidatçi ve sapıktır. Teravih, terviha kelimesinin çoğuludur. Terviha, dinlenmeyi uzatmak demektir. Efendimiz s.a.v. zamanında farz olma korkusuyla cemaatsiz olarak kılınmıştır. Hz. Ömer zamanında cemaatle kılınmaya başlanmıştır. Teravih namazının vakti ramazan ayının tamamında, yatsıdan sonra vitirden öncedir. Bir kimse abdestsiz olarak yatsıyı kılsa, abdestli olarak teravih ve vitri kılsa yatsı ile beraber teravih iade edilir, vitir iade edilmez. Yirmi rekat olarak cemaatle kılınması sünnettir. Bir kimse cemaati terk etse, fazileti terk etmiş olur. Arada oturmaksızın dört rekat kılınsa caiz değildir. Oturursa kerahatsiz caiz olur. Yirmi rekatı tek selamla kılsa mekruhtur. Dört rekat kıldıktan sonra dört rekatlık namaz vakti kadar oturmak…

 • Namaz

  Nafile Namazlar

  Nafile namazlar; yapılmasında sevap ve Allah’ın rızası olan, terkinde günah olmayan namazlardır. Müekked ve Gayri müekked olarak ikiye ayrılır. Sabah namazının farzından önce iki rekat sünnet vardır. Sabah namazının sünneti nafilelerin en kuvvetlisidir. Sabah namazı kaçırıldığında öğleye kadar sünnetiyle beraber kaza edilir. Efendimiz s.a.v. sabah namazının sünneti hakkında “Dünya ve ahiretten daha hayırlıdır.” Buyurmuştur. İmam-ı Azam’a göre özürsüz olarak sabah namazının sünnetini oturarak kılmak caiz değildir. Öğle ve yatsıdan sonra 2şer rekat nafile vardır. Öğle namazından önce 4 rekat sünnet vardır. Bir kimse beş vakit namazın sünnetlerini hak görmeyerek terk etse küfründen korkulur. Hak görerek terk etse günahkar olur. Cumadan önce ve sonra dört rekatlık tek selamlık iki sünnet vardır.…

 • Namaz

  Vitir Namazı

  Vitir namazı İmam-ı Azam’a göre vaciptir. Bunun delili: “Muhakkak ki Allah farz namazınıza bir namaz ilave etmiştir. Buda vitir namazıdır.” Hadis-i şerifidir. Ancak bu hadis-i şerif haberi vahid olduğu için kati farziyet ifade etmez. Hanefi mezhebinde vitir hakkında farz, vacip ve sünnet olarak üç görüş mevcuttur. Bunun arası amelen farz, itikaden vacip, sübuten de sünnet olarak toplanmıştır. Vitir namazı imameyn ve imam-ı Şafi’ye göre sünnettir. Onların delili; “Beş vakit namazı kılın ve orta namaza dikkat edin” ayet-i kerimesi ile “Üç şey bize farz size sünnet kılındı; Vitir namazı, kurban bayramı namazı ve kurban kesmek.” Hadis-i şerifidir. Vitir namazı bir selamla üç rekattır. Her rekatta fatiha ve zammı sure okunur. 3.…

 • Namaz

  Namazın Mekruhları

  Elbise ya da bedenle oynamak mekruhtur. Secde yerindeki taşlarla oynamak, onları düzeltmek mekruhtur. Parmak çıtlatmak mekruhtur. Namazda elleri böğrüne koymak mekruhtur. Namazda sağa-sola bakmak mekruhtur. Eliyle veya başıyla selam almak mekruhtur. Bağdaş kurmak mekruhtur. Elbiseyi toplamak mekruhtur. Elleri sokmaksızın paltoyu omuzlarına almak mekruhtur. Esnemek, gerinmek mekruhtur. Gözleri kapatmak mekruhtur. Baş açık namaz kılmak mekruhtur. Eski elbise ile namaz kılmak mekruhtur. Namazda alnı silmek mekruhtur. Namazda semaya bakmak mekruhtur. Parmaklarla ayetleri saymak mekruhtur. İmamın mescidin takında durması mekruhtur. İmamın cemaatten yüksekte veya alçakta tek olarak durması mekruhtur. Arasında boşluk olan safın arkasında namaza durmak mekruhtur. En arkada tek kalsa, önden arkaya adam çekmek tek durur. Üzerinde, önünde, sağında, solunda, üstünde ve…

 • Namaz

  Namazda Abdestin Bozulması

  Namaz içinde gayri ihtiyari abdesti bozulsa beklemeksizin abdest alır ve namazını bina eder. Ancak namazı yeniden kılmak efdaldir. Tek kılan yeniden kılar, cemaatle kılan bina eder, denilmiştir. Eğer abdesti bozulan imam ise arkadan birini yerine çeker. İmam veya cemaat olan kimse namaza engel bir iş yapmadan abdest alır ve gelip imama tekrar uyar. Şayet imam namazı bitirmemişse tek kılması yada imama uyulmayacak yerden imama uyması caiz değildir. İmam namazı bitirdiyse istediği yerde kılabilir. Bir kimse namazda bilerek abdestini bozsa namazı tekrar kılar. Bir kimse abdest bozuldu zannıyla yerinden ayrılsa secde yeri kadar çıktıktan sonra yada camideyse camiden çıktıktan sonra hatırlasa namazı tekrar kılar, bina edemez. Camideyken yada saftan çıkmadan anlasa…