• Kurban

  HANGİ KURBANLARIN ETLERİ YENİLMEZ?

  Sual: Kesen kimsenin kendisi ve usul ve furu dediğimiz; çocuk, torun ve onların çocukları, anne, baba, dede, nine ve onların anne-babaları hangi kurbanlardan istifade edemezler? Cevap: Kişinin kendisinin, usulünün ve furu’unun istifade etmesinin caiz olmadığı kurbanları 6 kısımda zikredebiliriz. 1-      Adak kurbanı. Nezreden kimsenin kendisi, usulü-furu’u, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, zimmiler ve zenginler adak kurbanından yiyemezler. Eğer bunlardan birisi adak kurbanından yerse, yenilen etin değeri fakirlere tasadduk edilir. Adak ancak fakirlere yedirilir ya da tasadduk edilir.[1] 2- Fakirin kurban niyetiyle aldığı hayvan. Bu hayvanın etinden kesen kimsenin yemesi alimlerin çoğuna göre mekruhtur ve bu kurban adak gibidir.[2] Bazılarına göre dili ile adamadıkça yer ve yedirir. Kurban niyeti olmadan aldığını, zaten kendi malı olanı…

 • Kurban

  KURBAN KESMENİN HÜKMÜ NEDİR?

  Hanefi mezhebine göre; fıtır sadakası kendisine vacip olacak kadar malı bulunan mukim Müslümanın –erkek olsun kadın olsun- kurban kesmesi vaciptir.[1] Bu zenginliğin ölçüsü; kişinin evi, bineği, ev eşyaları, sanat aletleri dışında, borçlarından hariç 20 dinar altını ya da buna mukabil malı olmasıdır. Bunun gram cinsinden değeri her ne kadar tartışmalı olsa da doğruya en yakın olan “96” gram olmasıdır. Yani saydıklarımızdan hariç 96 gram altını veya bu değerde bir malı olana hem fıtır sadakası, hem kurban kesmek vacip olur.[2] Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu malda zekâtta arandığı gibi “nâmî” yani artıcı olma özelliği aranmamasıdır. Dolayısıyla yatırım için alınan tarla, kiradaki ev, birden fazla binek, yazlık ev, fındık bahçesi gibi…

 • Kurban

  KURBAN KESECEK KİMSEDE ARANAN ŞARTLAR NELERDİR? KİMLERİN KESTİĞİ YENİLMEZ?

  Umumî olarak hayvan boğazlama ve hususî olarak da kurban kesme işini yapacak kimselerde aranan bazı şartlar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Müslüman olmak. Erkek ve kadın Müslümanların kestikleri yenilir. Akıllarının noksan olması kurban kesmelerini engellemez.[1] Dolayısıyla Mecusîlik (Ateşe tapıcılık), Ateizm, Deizm, putçuluk, aya ve güneşe tapıcılık gibi inançlara sahip kimselerin kestiklerinin yenilmesi haramdır.[2] İslam dininden dönen mürtedin de kestiği haram olur. Bunların dinde tabilerinin kestiği de haramdır. Bunların avladıkları hayvanlarda haramdır. Erkek olsun kadın olsun hüküm bu şekildedir.[3] Dilsiz ve sünnetsiz kimselerin kestikleri helal olmakla birlikte mekruhtur.[4] Sarhoş, hayız ve cünübün kestiği de helaldir.[5] Hristiyan ve Yahudilerin kestikleri keserken Allah’ın adını zikretmeleri şartıyla helaldir. Bunların çocukları da böyledir. Kurban kesecek kimsenin Allah’ın ismini…

 • Kurban

  HANGİ HAYVANLAR KURBAN OLARAK KESİLEBİLİR?

  Kur’an-ı Kerim’de kurbanlığın “en‘âm” cinsinden olması gerektiği ifade edilmiştir.[1] Arap dilinde bu kelime ile kastedilen hayvanlar: deve, sığır, koyun ve keçidir.[2] Hz. Peygamber’den (sallallahu aleyhi ve sellem) de en‘âm cinsinin dışındaki hayvanların kurban edilebileceğine dair bir rivayet gelmemiştir.[3] Dolayısıyla kurban ancak yukarıda zikrettiğimiz dört sınıf hayvandan olur. Kümes hayvanlar en’âm cinsinden sayılmadığı için tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek, deve kuşu gibi hayvanların kurban olarak kesilmesi sahih değildir. Bu tür hayvanların kurban niyetiyle kesimi, Mecusi âdeti kabul edilmiş ve tahrimen mekruh görülmüştür.[4] Vahşi hayvanlar her ne kadar sonradan evcilleştirilmiş olsalar bile kurban olmazlar. En’âm cinsinden olmadıkları için yaban sığırı ve eşeği, geyik, ceylan emsali hayvanlar, kurbanlık değillerdir.  Ancak evcil hayvan sonradan vahşi olsa kurban olur.[5] Kurbanlığın babası başka…

 • Kurban

  BABA, ZENGİN ÇOCUĞU İÇİN KURBAN KESMEK ZORUNDA MIDIR?

  Çocuğun kendi malından kurbanın lazım gelip gelmediği hususunda ihtilaf vardır. Mala taalluk eden bir ibadet olduğundan dolayı vacip olması çoğunluğun görüşüdür. İhtiyatlı olan da budur. Hidâye sahibi zengin çocuğa kurbanın vacip olacağını[1], Dürru’l-Muhtâr ve Kâfî sahipleri ise vacip olmayacağını söylemişlerdir.[2] İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf’a (rahimehumallah) göre kurbanın vacip olması için akıl ve buluğ şart değildir. Delinin ve çocuğun malından babaları ya da vasileri kurban kesip çocuğu ve deliye yedirirler. Yemedikleri kısımları ise çocuğa veya deliye faydası olacak bir mal ile değiştirirler.[3] (Yani tasadduk etmezler.) Zira kurban ibadetinde etin dağıtılması nafile bir ibadettir. Veli çocuğun malını sadaka olarak dağıtma hakkına sahip değildir. İmam-ı Muhammed’e (rahimehullah) göre kurbanın vacip olması için…

 • Kurban

  ÖLÜLER İÇİN KURBAN KESİLİR Mİ?

  Kaynaklarımızda Hz. Ali’nin (radıyallahu anh), Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) vefatından sonra biri kendi adına biri Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) adına iki kurban kestiğine dair rivayetler vardır.[1] Sıhhatlerine dair tartışmalar olan bu rivayetlerden dolayı “ölen bir kimse için kurban kesme” meselesi de tartışmalıdır. Ancak tartışmaların yoğun olarak yaşandığı konu, ölen kimse için kurban kesmenin caiz olup olmaması değil; kurban kesmenin mi yoksa bedelini fakire tasadduk etmenin mi daha faziletli olacağı ile ilgilidir. Ölen kişi için kurban kesilmesi 3 şekilde olabilir. Bunları ayrı ayrı ele alacak olursak: Kişinin nafile kurban kesip sevabını ölüye bağışlaması Kişinin yapmış olduğu nafile ibadetin sevabını ölüye bağışlamasında herhangi bir mahzur yoktur. Okunulan Kur’an-ı Kerim’in; kılınan…

 • Kurban

  KURBAN KESERKEN ORTAKLARIN FARKLI NİYETLERLE KESMELERİ CAİZ MİDİR?

  Ortak olanların tamamının ibadete ve sevaba niyet etmeleri, hisselerin eşit olması ve ortakların Müslüman olmaları şarttır.[1] Bu şartlardan biri bulunmazsa kesilen hayvan et için kesilmiş olur. Kurbanın kesiliş nedeninin farklı olması kurbana zarar vermez.[2] Dolayısıyla adak, akika, nafile ve kurban bayramı kurbanı kesen kimselerin bir hayvanda ortak olmaları caizdir. Ancak ortaklardan bazısı edaya bazısı kazaya niyetle keserlerse, zahir olan etini yemenin caiz olmamasıdır. Tamamının tasadduk edilmesi gerekir. Yani kurban ibadeti yerine gelmiş olur ancak etinden istifade etmemek gerekir. Zira kazaya niyet edenin niyeti batıl olup nafileye döner –zira kurban kesmenin kazası olmaz, kurban günlerinde kesilmeyen hayvan diri olarak tasadduk edilir-, bu suretle hisseleri, şüpheli hisselere dönüştüğünde cümlesine tasadduk gerekir. Ortaklardan bazılarının kurban…

 • Kurban

  KURBAN OLMAYA ENGEL KUSURLAR NELERDİR? HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLMEZ?

  Kurbana Engel Olan ve Olmayan Kusurlar İki gözü ya da bir gözü görmeyen hayvanın kurban edilmesi caiz değildir. İliği erimiş olan hayvanın kurban edilmesi caiz değildir. Bir ayağı, kesileceği yere yürüyemeyecek kadar aksak olan hayvanın kurban edilmesi de caiz değildir. Yani o ayağına hiç basamıyorsa kurban olmaz. Hayvan zahmet ile yürüyebiliyorsa kerahatle beraber kurban olması caizdir. Kulağı olmayan hayvan, doğuştan kulaksız olsa ya da sonradan kulağı kesilmiş olsa kurban olmaz. Kurbanlığın kulağının küçük, delik ve damgalı olması caizdir. Burnu kesik olan hayvan da kurban olmaz. Kulak ortasından kesilip delinmiş yahut uzun yarılmış, enine yarılmış ve bu şekiller üzere çoğu ya da yarısı gitmiş olsa caiz olmamaya hamledilir. Kulağın ön tarafında…

 • Kurban

  ÇALINMIŞ BİR HAYVANI KURBAN ETMEK CAİZ MİDİR?

  Kurbanın kesen kimsenin mülkünde olması şarttır. Hırsızlık, gasp ve fasit alışveriş ile malik olunan kurban, ancak kıymeti ödendikten sonra caiz olur.  [1]Ancak emanet, ariyet, rehin, almaya vekil olunan hayvanın kurban olması caiz olmaz. Bazıları, “Rehin aldığı hayvanı kurban olarak kesse caiz olur” demişlerdir ancak zahir olan kurban olmamasıdır.[2] 31.07.2018, İstanbul Mustafa ŞEKERCİ mustafasekerci@alemislamder.com Sorularınızı yorum kısmından ya da elektronik posta yoluyla sorabilirsiniz. [1] Fetevâ-İ Hindiye, Cilt:5 Syf:374 [2] Reddul Muhtar, Cilt:9 Syf:478

 • Kurban

  KURBANIN ETİ SAKLANABİLİR Mİ?

  Sual: Kestiğim kurbanın etini sene içerisinde yemek için saklayabilir miyim? Cevap: Bir Müslümanın kurban bayramı günlerinde nisap miktarı malı bulunursa kan akıtması vacip olur. Zira hadis-i şerifte: مَنْ وَجَدَ سَعَةً، فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا “Kim bir genişlik (kurban kesmek için maddi imkân) bulur da kurban kesmezse bizim namazgâhımıza yaklaşmasın (bize ve mescidimize yakın olmasın).”[1] buyrulmuştur. Başka bir hadis-i şerifte “Şefaatimize nail olamaz”[2] buyrulmuştur. Yani kurbanda vacip olan, kan akıtmaktır. Hayvanın etinin dağıtılması, sadaka vermek gibi nafile bir ibadettir. Kurban etinin tamamını tasadduk etmek caiz olduğu gibi tamamını kendine ayırıp hiç dağıtmamak da caizdir. Bu eti kaplara, küplere basıp saklamak da caizdir. Lakin yedirmek ve sadaka olarak dağıtmak daha faziletlidir.  Ancak ailesi kalabalık olan…