• Hac

  Mikat Yerleri

  Irak tarafından Irk, Şam tarafından Cuhfe, Medine tarafından Zül Huleyfe, Necid tarafından Karn ve Yemen tarafından Yelemlem mikat yerleridir. Elemlem de denilmiştir. Efendimiz (aleyhi’s-selam) bu yerleri belirlemiş ve: “Bunlar ehillerinden ve buralara uğrayanlardan hacca ve umreye niyet edenlerin (sınırlarıdır)”[1] buyurmuştur. Medine’li Mekke’ye Irak cihetinden girmeyi murad etse mikat yeri Irk’tır. Diğer yerler de bunun gibidir. Mutad olmayan bir yoldan Mekke’ye girenler mikat sınırını hizalar. Mikat sınırlarından önce ihrama girmek daha faziletlidir.[2] “Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın!” ayet-i kerimesinin tefsirinde Hz. Ali ve İbni Mesud: “Haccı tamamlamak ihrama ailesinin arasından girmesidir.” demişlerdir. Bu nefse daha ağır geldiğinden efdaldir. Ebu Hanife: “Nefsine sahip çıkabilecek kimse için yaşadığı şehirden ihrama girmek efdaldir.”…

 • Hac

  Hac Ne Zaman Yapılır?

  Şevval, Zilkade ve Zilhicce’nin ilk on günü haccın vaktidir. “Hac belirlenen aylardır.”[1] Hac vaktinden önce ihrama girmek mekruh olmakla beraber caizdir.[2] Çünkü müddet uzun olduğu için ihram yasaklarına düşme ihtimali fazladır. Ancak hac fiillerini yapabilmek için bir şart olduğundan şartın takdimi caizdir. İftitah tekbirini öne almak kıyamla bitişik olduğu içindir. Hac fiilleri ise birbirlerine bitişik değillerdir. İhrama girse de hac vakti gelmeden hac fiillerinden herhangi birini yapamaz. Yapsa da geçerli olmaz. Ramazanda ihrama girse tavaf ve say yapsa farz olan tavafı yapmış olmaz. Kudüm tavafı bunun hilafınadır. Çünkü o hac fiillerinden değildir, Mekkelilere gerekmez. [1] Bakara, 197 [2] “İmam Şafi’ye göre ihram rükundur. Dolayısıyla hac aylarından önce hac ihramına giremez.…

 • Hac

  Kadın Mahremsiz Hacca Gidebilir Mi?

  Şayet Mekke seferi mesafede ise bir kadın ancak kocası veya bir mahremi ile hacca gidebilir.[1] Efendimiz: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kadına üç gün ve üç gece üzeri mesafeye kocası veya mahremi olmadan gitmesi helal olmaz.”[2] ve “Bir kadın ancak onunla beraber kocası veya bir mahremi bulunduğu halde hac yapabilir”[3] buyurmuştur. Mahrem: Karabet, raza ve sıhriyet sebeplerinden biri ile nikahı kendisine ebediyen haram olmuş kişilerdir. Köle, hür, Müslüman ve zimmi eşittir. Mecusi ve fasık müstesnadır çünkü bunlar ile maksut hasıl olmaz. Mahremin akıllı ve baliğ olması şarttır.[4] Mahremin nafakası kadına aittir. Çünkü kadın için işinden gücünden meşguldür. İmam Tahavi mahremin nafakasının gerekmeyeceğini zikretti.[5] Çünkü mahrem şarttır ve hac…

 • Hac

  Hac

  Hac lügatte “azimetli bir şeye kast etmek” demektir. Şeriatta ise: “Mahsus bir yeri, mahsus bir şekille, mahsus bir vakitte, mahsus şartlar altında kast etmektir.” Kat’i bir farzdır ve inkar eden kafir sayılır. İslam’ın rükunlarından birisidir. Farziyeti kitap “İnsanların Allah için beytullahı hac etmeleri farzdır.”[1], sünnet “İslam 5 temel üzerine bina edilmiştir hadisi[2], Rabbinizin beytini haccedin hadisi[3]” ile sabittir. Aynı şekilde haccın farziyeti icma ile de sabittir. Haccın farz olmasının sebebi Kabe’dir bu sebeple tekrarlanmaz. Hac fevriyet üzere farzdır, hemen yapılması gerekir.[4] Efendimiz (aleyhi’s-selam): “Kendisini Kabe’ye ulaştıracak azığa malik olup da hac yapmayan kimse ister Yahudi olarak ister Hristiyan olarak ölsün.”[5] buyurmuştur. Ebu Hanife’den de buna delalet eden bir rivayet vardır.…

 • Hac

  Umre

  Umre yapmak sünnettir. Hac ile beraber yapılabildiği gibi ayrı olarak da yapılabilir ve belirli bir zamanı yoktur. Hac aylarının dışında istenilen zamanda yapılabilir. (Hac ayları içerisinde Kâbe’ye giden kimseye hac yapmak farz olur. Dolayısıyla sadece umre yapmak için bu aylarda Mekke’ye gidilmez.) Umre yapmak isteyen kişi mikat mahallerinden geçmeden ihrama niyet eder. İhramlı bir şekilde Kâbe’ye gidip etrafında yedi tur döner ve bir tavaf yapmış olur. Tavaftan sonra Safa-Merve arasında 7 şavt yapar ve “say” yapmış olur. Say yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkar. Böylece umre tamamlanmış olur.

 • Hac

  Hac Nasıl Yapılır?

  Haccın belirli bir vakti vardır. Bu vakit Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Ancak bu aylardan önce de ihrama girmek caizdir ve bu ayların sadece belirli birkaç gününde hac vazifesi vardır. Hac yapmak için evvela ihrama girmek gereklidir. İhram, kendine bazı şeyleri haram kılmak demektir. Hac veya umre yapacak kişi Mekke’ye giderken mikat mahalli denilen yerlerden önce ihrama niyet eder ve telbiye getirir. (Lebbeyk Allahümme lebbeyk…) Mikat sınırları hususunda uçaklarda uyarı yapılmaktadır. İhramlı kişinin; dikişli elbise giymesi, kokulu sabun kullanması, erkeğin başını kadının yüzünü kapatması, saç, sakal veya tırnakları kesmesi, vücuttan kıl koparması, cinsi münasebette bulunması veya kadına şehvetle dokunması yasaktır. İhramlı kişi bunlardan birini yaparsa belirli cezaları ödemek durumunda kalır.…

 • Hac

  Hac Kimlere Farzdır?

  Akıllı ve buluğ çağına ermiş, hac yapacak kadar maddi imkânı olan ve gidip gelecek kadar beden sağlığı bulunan Müslümanlara hac yapmak farzdır. Hac yapacak kadar maddi imkânın illa nakit olması gerekmez. Mesela oturduğu evinden hariç ikinci bir evi olana her ne kadar zekât farz olmuyorsa da hac farz olur. İkinci araba v.s. de bu şekildedir.