• Alışveriş,  Fıkıh

    FAİZ NEDİR?

    Kur’an-ı Kerim’de “ribâ” kelimesiyle ifade edilen faiz, Allah Teâlâ tarafından haram kılınmış bir kazanç yoludur. Faiz, geçmiş şeriatlarda da haram kılınmış[1], Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından da ‘ocakları batıran yedi günahtan biri’[2] olarak vasıflanmış büyük bir haramdır. Allah (celle celalühü) Kur’an-ı Kerim’de faiz hakkında şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.”[3] Bu emirden sonra faizin haramlığı şu ayet-i kerimelerle teyit edildi: “Faiz yiyenler (diriltildiklerinde kabirlerinden) şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktıkları gibi kalkarlar. Bu hal onların: ‘Alım-satım tıpkı faiz gibidir.’ demeleri sebebiyledir. Hâlbuki Allah, alım-satımı helal; faizi haram kılmıştır.”[4] “Ey iman etmiş olan kimseler! Eğer (gerçekten) mümin kimselerseniz Allâh’tan hakkıyla sakının ve fâizden…