• EFENDİMİZİN HAYATI

    EFENDİMİZİN RUM KRALI HİRAKL’İ İSLAM’A DAVET ETMESİ

    Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hudeybiye’den döndükten sonra hicretin yedinci yılında Dihyetü’l-Kelbî vasıtasıyla Rum büyüğü Hirakl’e bir mektup gönderdi.[1] İbn Abbâs (radıyallahu anhuma)’ya Ebû Süfyan b. Harb şöyle anlatmıştır: “Bir ticaret kervanıyla beraber Şam’da bulunduğumuz sırada Kayser Hirakl bizi Kudüs’e huzuruna çağırttı. Bu olay Mekke müşrikleriyle Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in mücadele ettiği zamanlardaydı. Beni arkadaşlarımla beraber, Kayser Hirakl’in Rum büyükleriyle beraber oturduğu bir meclise götürdüler. Kayser, tercümanlarına: ‘Şu adamlara sorun, kendini peygamber zanneden adama nesep itibariyle en yakın olan kimmiş?’ dedi.  ‘Onun en yakın akrabası benim.’ dedim. Hirakl, yanına yaklaşmamı istedi ve yanımdaki arkadaşlarıma: ‘Şimdi ben bu adama kendisini peygamber zanneden kimse hakkında sorular soracağım. Şayet yalan konuşursa bana…