• Sahabe-i Kiram

    Sahabe-i Kiramın Konumu

    Sahabe: Müslüman olduğu halde Hazreti Peygamber’i gören ya da Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) kendisini gördüğü kimsedir. Tabi buradaki görmek ifadesiyle kastedilen görüşmek yani bir mecliste bulunmaktır. Sahabe, İslamiyet’te önemli bir yere sahiptir. İslam’ı kendilerinden sonraki nesillere ulaştıran onlardır. Kur’an-ı Kerim’in ifadeleriyle, en hayırlı[1] ve Allah’ın razı olduğu[2] bir toplulukturlar. İslam’a göre Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) arkadaşları, Peygamberlerden sonra en hayırlı kimselerdirler. Günahsız değillerdir lakin hepsi doğru Müslümanlardır. Bunların içlerinden de Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali yani ilk dört halife, halifelik sıralarına göre diğer sahabeden üstündürler. Sahabenin bozuk, yalancı insanlar olduğuna inanmak asla İslam inancıyla bağdaşmaz. Zira onlar İslam’ı bize ulaştıran kaynaklardır. Kaynağın pis…