• Günah & Sevap

    BÜYÜK GÜNAHLAR NELERDİR?

    Allah’ın yapılmasını emrettiği ibadetler olduğu gibi yapılmasını haram kıldığı günahlar da vardır. Bazı büyük günahları şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Şirk Bir insanın işleyebileceği en büyük suç, Allah’a ortak koşmak yani şirktir. Allah’a ortak koşan bir kimsenin amellerinin zerre önemi yoktur. Kendisi için bir hesaba çekilmek, söz konusu olmayacaktır. Belki kendi aralarında cehennemde bir sınıf farklılığı olabilir ancak Allah’ı kabul etmeyen bir insanın –ne kadar iyi veya faydalı bir insan olursa olsun- cennete gitme ihtimali söz konusu değildir. Şirk Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr etmek yani ateistlik şeklinde olabileceği gibi, Allah’ın varlığını kabul etmekle beraber ona ortaklar addetmek suretiyle de olabilir. Mesela Allah’ın varlığını ve birliğini kabul eden bir kimse Allah’ın…

  • Günah & Sevap

    Büyük Günah İşleyenlerin Durumu

    Namaz kılmamak, içki içmek, faiz yemek, sihirle meşgul olmak, iftira etmek, haksız yere insan öldürmek gibi eylemler İslam dinindeki büyük günahlardandır. İslam’da iman ve amel birbirinden ayrı konulardır. Dolayısıyla bir kimse, inanılması zaruri olan meselelere inandıktan sonra büyük günahları işlemesi kişinin imanına zarar vermez. Yani günah işlemekle dinden çıkmaz. Ancak tövbe etmeden ölürse yapmış olduğu günahın cezasını çeker. Ancak şurası unutulmamalıdır ki, son nefeste imanı kaybetme tehlikesi herkes için mevcuttur. Dolayısıyla ömrü günahlar içinde geçen bir kişinin son nefeste Müslüman olarak ölememe tehlikesi, ömrü itaatle geçenden kat be kat fazladır.