• Dini Bilginin Kaynakları

    Dini Bilginin Kaynakları

    İslam’ın itibar ettiği dört kaynak vardır. Kitap, sünnet, icma ve kıyas. Kitap, Kur’an-ı Kerim yani onun içindeki ayet-i kerimelerdir. Katî ve asıl delildir. Sünnet, Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) konuşmaları ve yaşayışıdır. Bu da İslam’ın ikinci derecede delilidir. Efendimizin din adına söylediği her şey vahiydir. Yani Kur’an-ı Kerim’den başka vahiyler de almıştır. Hadis-i şeriflerin manası Allah’tan gelmiştir ancak ifadeleri Efendimize (sallallahu aleyhi ve sellem) aittir. Hadisler kendi aralarında mütevâtir, sahih, zayıf ve mevzu gibi kısımlara ayrılır. Mütevâtir hadis: Her tabakada yalan üzere toplanması mümkün olmayan kalabalıklardan rivayet edilen hadis-i şeriflerdir. Bunların Efendimizin ağzından çıktığı kesin olduğu için, böyle hadis-i şerifleri kabul etmeyen kişi kâfir olur. Sahih hadis, mütevâtir seviyesine ulaşmasa…