• Peygamberler

    Peygamberlere İnanmak

    Peygamberler, Allah’tan farklı şekillerde aldıkları vahiyleri insanlara aktarmakla ve insanlar arasında Allah’ın dinini yaşayıp o dini insanlara öğretmekle vazifelendirilmiş kullardır. Yaratılış itibariyle Peygamberler de insandırlar ancak sıradan insanlardan farklı hususiyetleri bulunmaktadır. Peygamberlerin özelliklerini kısaca şöyle ifade edebiliriz. Peygamberlerin tamamı günahsızdır yani Allah’a isyan etmekten korunmuş kimselerdir. Peygamberlerin hata yaptıkları olmuş lakin bu Allah’a karşı gelmek manasında bir hareket değil, bilmeyerek, yanlış düşünerek yapılan hatalardır. Peygamberlerin günahkâr olması aklen de mümkün değildir. Zira insanları Allah’a davet eden bir sarhoşun ya da zinakârın sözünü kimsenin dinlemeyeceği ortadadır. Aynı şekilde hırsız, yalancı bir kimsenin Peygamber olması da mümkün değildir. İnsanları kandıran birisi pekâlâ Peygamberim diyerek de kandırabilir. Kısacası Peygamberler günahtan masumdurlar, günah işlemezler,…