• Ölüm ve Sonrası

    Ahiret Gününe İnanmak

    Allah (celle celalühü) insanların tamamını öldürecek –ki buna kıyamet diyoruz- belli bir süre sonra tüm insanları hesap için yeniden diriltecektir. Bu dirilme olayına “haşr”, insanların diriltilip toplandığı zamana da “ahiret günü” denilir. Toplanılan yer ise “mahşer meydanı” olacaktır. Öldükten sonra dirilip hesaba çekilmeye inanmak da iman şartlarından birisidir. Dirilip hesaba çekileceğine inanmayan ya da şüphelenen kimsenin Müslüman olması mümkün değildir. Diriltilen insanlardan Müslüman olanlar hesaba çekilecek, Müslüman olmayanlar ise hesaba çekilmeksizin, sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme atılacaklardır. Burada Müslüman olarak ifade ettiğimiz kimse, yaşadığı zaman dilimindeki ilâhî dine inanan kimsedir. Mesela İsa (aleyhisselam) zamanında İsa’nın (aleyhisselam) söyledikleri üzere ve dini üzere yaşayanlar da Müslümandırlar. Diğer Peygamberler de böyledir. Ahiret yani…