• Melekler

    Meleklere İnanmak

    Meleklerin varlığına inanmak İslam’ın iman şartlarından birisidir. Ancak maalesef insanların çoğu meleklere iman etmeleriyle birlikte, melekler hakkında birçok yanlış itikatlara sahiptirler. Meleklerin özelliklerini kısaca şöyle ifade edebiliriz: Melekler Allah tarafından yaratılmış nurani (ışık gibi) varlıklardır. Meleklerde cinsiyet kavramı yoktur, erkek ya da dişi değildirler. Meleklerin nefsi yoktur, Allah’ın emirlerinin dışına çıkamazlar, kendilerine emredilen şeyleri yapan robotlar gibidirler. Melekler yorulmazlar, yemezler ve içmezler. Farklı şekillere girebilirler. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail dört büyük melektir. Meleklerin tamamının kendine has vazifeleri vardır. İnsanın yanında bulunan ve yaptıklarını kaydeden “Kiramen Kâtibin” melekleri vardır. Kabirde sorgu ile görevli “Münker-Nekir” melekleri vardır. Cehennemde görevli “Zebani” isimli melekler de vardır.