• Kitaplar

    Kitaplara İnanmak

    Allah, kullarına kendisini bildirmek ve onları razı olduğu işlere çağırmak için Peygamberler göndermiştir. Bu Peygamberlerden bazılarına da vahiy yoluyla kitaplar vermiştir. Bazı Peygamberlere kitap boyutuna ulaşmayan sayfaların verildiği de olmuştur. Bazı Peygamberlere ise kitap ve hüküm verilmemiştir. Bu Peygamberler, kendilerinden önceki Peygamberlerin şeriatlarını insanlara anlatmak için gönderilmişlerdir. Üst paragrafta geçen şeriat kelimesi, aslında yol manasına gelmektedir. Dini bir terim olarak ise, “Allah’ın belirli insanlar için koymuş olduğu belirli kurallar bütünü” demektir. Peygamberlerden bazıları yeni şeriat yani kurallar getirmiş, bazıları ise kendilerinden önceki Peygamberlerin şeriatlarını yaşatmaya gayret etmişlerdir. Allah, Davud’a (aleyhi’s-selam) Zebur isimli kitabı; Musa’ya (aleyhi’s-selam) Tevrat isimli kitabı; İsa’ya (aleyhi’s-selam) İncil isimli kitabı ve Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) Kur’an-ı…