• Allah (celle celalühü)

    Allah’a İnanmak

    Müslüman olabilmenin ilk şartı Allah’a inanmaktır. Tabi bu inancın da bazı özellikleri olmalıdır. Allah’a inanmak önemli olduğu gibi nasıl inanıldığı da çok önemlidir. Bu bağlamda Müslüman, Allah (celle celalühü) hakkında kısaca şöyle bir inanca sahip olmalıdır. Allah (celle celalühü) tektir, hiçbir ortağı yoktur. Kendisine ibadet edilecek olan yalnızca Allah’tır. Allah’ın zâtı, insanların akılları ile anlayabilecekleri bir şey değildir. Allah (celle celalühü) bir evlat doğurup baba olmadığı gibi kendisi de bir babadan doğmuş değildir. Yani doğmamış ve doğurmamıştır. Aile ilişkileri, çoluk-çocuk gibi insanî ilişkilerden münezzehtir. (Münezzeh: Uzak manasında kullanılmaktadır. İleride de çokça gelecektir. Allah’ın münezzeh olduğu şeyler, Allah için düşünülmesi mümkün olmayan şeylerdir.) Allah’tan başka her şey, Allah tarafından yaratılmıştır. Allah…