• Kader & Kaza

  Kadere – Hayrın ve Şerrin Allah’tan Olduğuna İnanmak

  Kader konusu İslamiyet’in zor anlaşılan konularından birisidir. Doğru yerden bakıldığı takdirde anlamak zor değildir. Şöyle ki: Allah (celle celalühü) zaman mefhumunun dışındadır. Zaman dediğimiz itibar, Allah’ın yaratmış olduğu Güneş’in konumuna göre bizim takdir ettiğimiz bir şeydir. Allah’ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Allah için zaman mefhumu olmadığından, Allah’ın bilgisi sanki bir nokta gibidir. Yani milyonlarca yıl önce ile milyonlarca yıl sonranın ilmi sanki bir nokta gibidir. Allah (celle celalühü) geçmişi bildiği gibi geleceği de bilmektedir. Mesela siz yaratılmadan evvel sizin yaratılacağınızı, kaç sene yaşayacağınızı, nerede ve nasıl öleceğinizi ve cennete mi cehenneme mi gideceğinizi biliyordu. Bunun aksini iddia etmek, Allah’a cahillik isnat etmeyi gerektirir. Yani “Allah da kullar gibi olaylar olduktan…

 • Ölüm ve Sonrası

  Ahiret Gününe İnanmak

  Allah (celle celalühü) insanların tamamını öldürecek –ki buna kıyamet diyoruz- belli bir süre sonra tüm insanları hesap için yeniden diriltecektir. Bu dirilme olayına “haşr”, insanların diriltilip toplandığı zamana da “ahiret günü” denilir. Toplanılan yer ise “mahşer meydanı” olacaktır. Öldükten sonra dirilip hesaba çekilmeye inanmak da iman şartlarından birisidir. Dirilip hesaba çekileceğine inanmayan ya da şüphelenen kimsenin Müslüman olması mümkün değildir. Diriltilen insanlardan Müslüman olanlar hesaba çekilecek, Müslüman olmayanlar ise hesaba çekilmeksizin, sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme atılacaklardır. Burada Müslüman olarak ifade ettiğimiz kimse, yaşadığı zaman dilimindeki ilâhî dine inanan kimsedir. Mesela İsa (aleyhisselam) zamanında İsa’nın (aleyhisselam) söyledikleri üzere ve dini üzere yaşayanlar da Müslümandırlar. Diğer Peygamberler de böyledir. Ahiret yani…

 • Peygamberler

  Peygamberlere İnanmak

  Peygamberler, Allah’tan farklı şekillerde aldıkları vahiyleri insanlara aktarmakla ve insanlar arasında Allah’ın dinini yaşayıp o dini insanlara öğretmekle vazifelendirilmiş kullardır. Yaratılış itibariyle Peygamberler de insandırlar ancak sıradan insanlardan farklı hususiyetleri bulunmaktadır. Peygamberlerin özelliklerini kısaca şöyle ifade edebiliriz. Peygamberlerin tamamı günahsızdır yani Allah’a isyan etmekten korunmuş kimselerdir. Peygamberlerin hata yaptıkları olmuş lakin bu Allah’a karşı gelmek manasında bir hareket değil, bilmeyerek, yanlış düşünerek yapılan hatalardır. Peygamberlerin günahkâr olması aklen de mümkün değildir. Zira insanları Allah’a davet eden bir sarhoşun ya da zinakârın sözünü kimsenin dinlemeyeceği ortadadır. Aynı şekilde hırsız, yalancı bir kimsenin Peygamber olması da mümkün değildir. İnsanları kandıran birisi pekâlâ Peygamberim diyerek de kandırabilir. Kısacası Peygamberler günahtan masumdurlar, günah işlemezler,…

 • Kitaplar

  Kitaplara İnanmak

  Allah, kullarına kendisini bildirmek ve onları razı olduğu işlere çağırmak için Peygamberler göndermiştir. Bu Peygamberlerden bazılarına da vahiy yoluyla kitaplar vermiştir. Bazı Peygamberlere kitap boyutuna ulaşmayan sayfaların verildiği de olmuştur. Bazı Peygamberlere ise kitap ve hüküm verilmemiştir. Bu Peygamberler, kendilerinden önceki Peygamberlerin şeriatlarını insanlara anlatmak için gönderilmişlerdir. Üst paragrafta geçen şeriat kelimesi, aslında yol manasına gelmektedir. Dini bir terim olarak ise, “Allah’ın belirli insanlar için koymuş olduğu belirli kurallar bütünü” demektir. Peygamberlerden bazıları yeni şeriat yani kurallar getirmiş, bazıları ise kendilerinden önceki Peygamberlerin şeriatlarını yaşatmaya gayret etmişlerdir. Allah, Davud’a (aleyhi’s-selam) Zebur isimli kitabı; Musa’ya (aleyhi’s-selam) Tevrat isimli kitabı; İsa’ya (aleyhi’s-selam) İncil isimli kitabı ve Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) Kur’an-ı…

 • Melekler

  Meleklere İnanmak

  Meleklerin varlığına inanmak İslam’ın iman şartlarından birisidir. Ancak maalesef insanların çoğu meleklere iman etmeleriyle birlikte, melekler hakkında birçok yanlış itikatlara sahiptirler. Meleklerin özelliklerini kısaca şöyle ifade edebiliriz: Melekler Allah tarafından yaratılmış nurani (ışık gibi) varlıklardır. Meleklerde cinsiyet kavramı yoktur, erkek ya da dişi değildirler. Meleklerin nefsi yoktur, Allah’ın emirlerinin dışına çıkamazlar, kendilerine emredilen şeyleri yapan robotlar gibidirler. Melekler yorulmazlar, yemezler ve içmezler. Farklı şekillere girebilirler. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail dört büyük melektir. Meleklerin tamamının kendine has vazifeleri vardır. İnsanın yanında bulunan ve yaptıklarını kaydeden “Kiramen Kâtibin” melekleri vardır. Kabirde sorgu ile görevli “Münker-Nekir” melekleri vardır. Cehennemde görevli “Zebani” isimli melekler de vardır.

 • Allah (celle celalühü)

  Allah’a İnanmak

  Müslüman olabilmenin ilk şartı Allah’a inanmaktır. Tabi bu inancın da bazı özellikleri olmalıdır. Allah’a inanmak önemli olduğu gibi nasıl inanıldığı da çok önemlidir. Bu bağlamda Müslüman, Allah (celle celalühü) hakkında kısaca şöyle bir inanca sahip olmalıdır. Allah (celle celalühü) tektir, hiçbir ortağı yoktur. Kendisine ibadet edilecek olan yalnızca Allah’tır. Allah’ın zâtı, insanların akılları ile anlayabilecekleri bir şey değildir. Allah (celle celalühü) bir evlat doğurup baba olmadığı gibi kendisi de bir babadan doğmuş değildir. Yani doğmamış ve doğurmamıştır. Aile ilişkileri, çoluk-çocuk gibi insanî ilişkilerden münezzehtir. (Münezzeh: Uzak manasında kullanılmaktadır. İleride de çokça gelecektir. Allah’ın münezzeh olduğu şeyler, Allah için düşünülmesi mümkün olmayan şeylerdir.) Allah’tan başka her şey, Allah tarafından yaratılmıştır. Allah…

 • İman

  İMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

  Cibril hadisi olarak meşhur olan hadis-i şerifte Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kendisine imanın ne olduğu sorulduğunda şöyle buyurmuştur: “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kadere yani hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna ve ahiret gününe inanmandır.”[1] Bu altı madde, Müslüman olmanın başlıca kurallarıdır. Bu altı hususta yanlış bir görüş, -Allah muhafaza- insanın din dairesinin dışında kalmasına sebep olabilir. [1] Sahîhu’l-Buhârî, İman, 1; Sahîhu’l-Müslim, İman, 1

 • İman

  İMAN NEDİR?

  İman: “Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde ifade edilen altı esasa ve Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği her şeye doğru şekilde inanmak” demektir. İslam, inanç kuralları olan bir dindir. Yani kişinin Müslüman olabilmesi için, “Müslümanım” demesi yeterli değildir, İslam’ın inanç kurallarına riayet etmesi şarttır. Bu kurallar da başlıca altı kısım olarak incelenir ve bunlara “İmanın Şartları” adı verilir.

 • Kader & Kaza

  “TREN KAZASI” İHMAL Mİ KADER Mİ?

  08.07.2018 Pazar günü Tekirdağ Çorlu’da elim bir tren kazası yaşandı. Haberlere göre 24 kişi hayatını kaybetti, 124 kişi de yaralandı. Öncelikle vefat edenlere Allah’tan (celle celalühü) rahmet, geride bıraktıkları kederli yakınlarına da sabırlar dilerim. Yaralı kardeşlerimizin de en kısa zamanda eskisi gibi sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederim. Yaşanan bu üzücü kaza sonucu ülkemizde bir infial oluştu. Bu infialin neticesi olarak bir takım Müslümanlar: “Ne kaderi ne kazası arkadaş, bu bal gibi cinayet, ihmal.” şeklinde söylemlerde bulundular. İslam’a göre bu kaza ihmal midir, kader midir? Bu soruyu yanıtlamaya ve önemli bir konu olan kadere bir nebze temas etmeye çalışacağız. Öncelikle cümle içerisinde kullandığımız kelimelerin manalarını bilmeliyiz. “Bu kader değil, ihmal” diyen vatandaşa:…