Sirâcü’l-Müttakîn

AHİR ZAMAN FİTNELERİNDEN SAKINMAK

SİRÂCÜ’L-MÜTTAKÎN 11. HADİS-İ ŞERİF

 

عَن أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أنَّهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: يُوشِكُ أَن يَكُونَ خَيْرَ مالِ المُسِلِم غَنَمٌ، يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبالِ ومَوَاقِعَ القَطْرِ يَفِرُّ بدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ

 

Ebû Saîd el-Hudrî (radıyallahu anh)’dan rivayet edildiğine göre Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Müslümanın hayırlı malının koyun olması yakındır. (Zira) kişi koyunlarıyla dağ başlarına ve yağmurlu yerlere gider de dinini fitnelerden kaçırır.”[1]

 

Ebû Said el-Hudrî (radıyallahu anh)

İsmi Sa‘d b. Mâlik’tir. Ensâr-ı Kiram’ın büyüklerindendir. Uhud Savaşında yaşı küçük olduğu için orduya kabul edilmemiş; sonraki 12 gazveye Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile beraber katılmıştır. Babası Uhud Savaşında şehit olmuştur.

Kendisinden 1170 hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Hicri 64 veya 74 yılında Medine’de vefat etti.[2]

 

Uzlet

Bu hadis-i şerif, fitnelerden kendisini korumaya gücü yetmeyen kimsenin uzlete çekilmesinin faziletinden bahsetmektedir. Fitnelerden uzak durulamadığı takdirde uzlete çekilmek, insanlardan uzaklaşmak duruma göre farz-ı ayn veya farz-ı kifaye olabilir.

Fitnenin olmadığı zamanlarda uzlete çekilmek hususunda ulema ihtilaf etmiştir. İmam Nevevî: “Şafi mezhebinin ve diğerlerinin çoğunun görüşü, fitne olmadığı zamanlarda insanlarla beraber bulunmanın daha faziletli olduğudur. Zira bunda İslam şiarlarının ortaya konulması ve birçok faydanın tahsili vardır. Müslümanların karartısının çoğaltılması; Müslümanlara hayrın dokunması; cenaze namazı, ilim meclisi gibi beraberlik isteyen cemiyetlere katılma imkânı; selamı yayabilme ve emr-i bi’l-maruf yapabilme imkânı da bu faydalardan bazılarıdır. İlim sahibi olan kimseden insanlar daha fazla istifade edeceği için onun insanlar arasında bulunması daha faziletlidir.

Diğer bir kısım ulema: “Kişi ibadetlerini yapacak ve haramlardan sakınacak kadar din ilimlerine vakıfsa fitne olmayan zamanda da uzlete çekilmesi daha faziletlidir.” demiştir. Tercih edilen görüş ise günaha düşmeyeceğinden emin olan kimsenin insanlar arasında yaşamasıdır. Kirmânî: “Bizim zamanımızda insanlara karışmamak daha faziletlidir.” demiştir. Bedrüddîn el-Aynî de: “Bizim zamanımızda insanlarla karışmakla şerden başka bir şey elde edilememektedir.” demiştir.

Hadis-i şerif, kıyamete yakın fitnelerin artacağından da haber vermektedir. Bu da Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in mucizelerindendir.[3]


[1] Buhârî, İman, 10; Ebû Dâvud, Fiten, 4

[2] Bedrüddîn el-Aynî, Umdetü’l-Kârî, Dâr-u İhyâi’t-Türasi’l-Arabî, 1/161

[3] a.g.e., 1/162-163

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir