• EMR-İ Bİ'L-MARUF

  SÖĞÜT/BİLECİK EMR-İ Bİ’L-MARUF ZİYARETLERİ

  Âlem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği olarak aylık yaptığımız emr-i bi’l-maruf seferlerinin Şubat/2019 durağı, Bilecik ilinin Söğüt ilçesi oldu. Devlet-i Âliye’nin temellerinin atıldığı bu mübarek beldedeki türbeleri ziyaret ettik; insanlarla dini/manevi konularda hasbihal ettik. ŞEYH EDEBÂLİ HAZRETLERİ Seferimizin ilk durağı, Osmanlı Devletinin manevi kurucusu, Osman Gazi’nin hocası ve kayınpederi olan Şeyh Edebâli’nin kabri oldu. Aslen Karamanlı olan Şeyh Edebâli’nin ilk hocası, bir hanefî fakihi olan Necmüddîn ez-Zahidî’dir. Ez-Zahidî’de temel eğitimini alan Şeyh Edebâli daha fazla ilim tahsil etmek için Şam’a gitmiş ve dönemin meşhur alimlerinden dersler almıştır. Şeyh Edebâli, tefsir, hadis ve fıkıh alanında yeterli düzeyde ilim tahsil ettikten sonra Eskişehir civarında bir köye yerleşti. Kendi yaptırdığı tekkede talebe yetiştirmeye…

 • GÜNCEL

  İSMAİLAĞA CEMAATİ NEDİR? NE DEĞİLDİR?

  Bir vefa borcumuz var! Ateş çukurlarının arasında düşe kalka, cehenneme gideceğimiz günü beklerken, ellerini uzatıp bizi kurtaranlara, Rabbimizi ve ne için yaratıldığımızı bize öğretenlere… Bizi köşe başlarından, tribünlerden, kafelerden, barlardan ve daha rezil yerlerden toplayıp, “ümmetin kurtuluşunu düşünen”, “İslam âleminde zulme uğrayan Müslümanların dertleriyle dertlenen”, “Ebu Gureyb’te tecavüz edilen Ayşe’ler için oturup ağlayan” adamlar haline getirenlere vefa borcumuz var! Bugün medya gücüyle, bizi “biz” yapan yerli ve milli hocalara ve bu hocalardan oluşan cemaatimize türlü cephelerden saldırılırken bir kenardan izlemek ahde vefasızlık olurdu. İşte bu yazı, bu vefanın gereğidir. İsmailağa’da bir gece bile geçirmemiş, belki hayatında namaz kılmamış adamların camiaya iftiralarına cevaptır. Ömrünün en kıymetli senelerini rahle başında geçiren bir…

 • Temizlik

  TAHARETİN FARZ OLDUĞUNUN DELİLLERİ NELERDİR?

  Taharetin farz olduğunun delillerini kitap, sünnet ve icmada bulmak mümkündür. Kitaptan olan delillere gelince Mevla Teâlâ’nın şu ayet-i kerimeleridir: ﴾يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُ۫سِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۜ﴿ “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar (yıkayın). Eğer cünüp olursanız temizlenin.”[1] ﴾وَعَهِدْنَٓا اِلٰٓى اِبْرٰه۪يمَ وَاِسْمٰع۪يلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّٓائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴿ “İbrâhim ve İsmâil’e de, “Tavaf edecekler için, ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun” diye tâlimat verdik.”[2] ﴾وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْۙ﴿ “Elbiseni tertemiz tut.”[3]   Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sünnetlerinden olan delillere gelince şu hadis-i şeriflerdir:…

 • Temizlik

  TAHARET NE DEMEKTİR KAÇ KISIMDIR?

  Temizlik manasına gelen taharet namazın caiz olmasının şartıdır; hakiki ve hükmi taharet olmak üzere ikiye ayrılır. Hakiki taharet, hakiki necasetten yani pislikten temizlenmektir. Hakiki taharet de; beden, mekân ve elbise temizliği olarak üç kısma ayrılır. Hükmi taharet, hükmi necasetten temizlenmektir. Bu da abdest ve gusül olmak üzere ikiye ayrılır.[1] [1] Alauddin es-Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2009, 1/7

 • Sular

  KENDİSİYLE ABDEST ALINABİLECEK SULAR KAÇ KISIMDIR?

  Temizlik manasına gelen taharet namazın caiz olmasının şartıdır; hakiki ve hükmi taharet olmak üzere ikiye ayrılır. Hakiki taharet, hakiki necasetten yani pislikten temizlenmektir. Hakiki taharet de; beden, mekân ve elbise temizliği olarak üç kısma ayrılır. Hükmi taharet, hükmi necasetten temizlenmektir. Bu da abdest ve gusül olmak üzere ikiye ayrılır.[1] [1] Alauddin es-Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2009, 1/7

 • Genel

  İMAM BUHÂRÎ MEDRESESİ

  Hadis-i Şerif Kitapları ve Sahih-i Buhârî Tarih boyunca Müslümanlar, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’den rivayet edilen hadis-i şerifleri öğrenmeye ve ezberlemeye ihtimam göstermişler; bu maksadı gerçekleştirmek için Dâru’l-Hadîs adında hadis-i şerif medreseleri kurmuşlardır. Bu medreselerde okutulan kitaplardan İmam Buhârî’nin, sahih hadis-i şerifleri topladığı Câmiu’s-Sahîh isimli eseri, hadis metinleri arasında müstesna bir yere sahiptir. Ümmetin tamamı tarafından en sahih eser olarak kabul edilen Sahih-i Buhârî, Kur’an-ı Kerim gibi, hatimleri yapılan bir kitap haline gelmiştir. Ecdadımız Osmanlı, önemli işlere başlamadan önce Buhârî hatmi yapmayı bir adet haline getirmişti. Öyle ki, Birinci Meclis, Kur’an-ı Kerim ve Buhârî hatmi sonrası yapılan dualarla açılmıştır. Yine Çanakkale Savaşları sırasında da Buhârî hatimleri yapıldığı, kitaplarda mezkûrdur. Günümüzde…

 • GÜNCEL

  CAHİLİYENİN KARANLIĞINDAN VAHYİN NURUNA

  Giriş “Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz.”[1] buyuran Rabbimize (celle celalühü) sonsuz hamd-ü senalar olsun. Onun sevgili Peygamberi Muhammed Mustafa’ya salat ve selam olsun. Önceki iki yazımızda, İslam öncesi dünya toplumlarında ve özellikle cahiliye döneminde Arap toplumunda kadının durumundan bahsetmiştik. Bu yazımızda, İslam ile kadınların hayatlarında değişenlerden; kısaca İslam dininin kadınlara sağladığı haklardan bahsedeceğiz.   Diri Diri Gömülmekten, Ayağına Cennet Serilmeye Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Peygamber olarak gönderildiği kavim, kız çocukları olmasından utanan; doğan kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir kavimdi. İslam’ın, 23 sene zarfında bu insanların hayatlarını ne derece değiştirdiğini anlamak için şu hadis-i şerife bakmak yeterlidir: “Talha b. Muaviye…

 • GÜNCEL

  MODERN UHUD SAVAŞI

  İslam’ın bidayetinden beri nice azları nice çoklara galip kılan Allah’a hamd ederiz. Dünya’da da, ahirette de izzetin Allah’ın davasına hizmet etmekte olduğunu bizlere öğreten Muhammed Mustafa’ya salat ve selam olsun.   Uhud Savaşı Sahabe-i Kiram, Bedir Savaşı’ndan sonra Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in -savunma savaşı yapalım- görüşüne uygun hareket etmeyip bir meydan muharebesi için Uhud dağının eteklerinde müşriklerle karşı karşıya geldiler. Başlangıcında Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in görüşüne uygun olarak başlamayan harp, bir grup sahabînin ‘Okçular Tepesi’ni yani Peygamber buyruğunu terk etmeleriyle devam etti. Bunun neticesi olarak da Uhud Savaşı, müşriklerin ‘kazandık’ demelerine rağmen tarafların zafer kazanamamaları ile sonuçlandı. Tabi ki kazanamamak, Müslümanlar için bir kayıptı… Ve Rabbimiz şöyle buyurdu:…

 • Sirâcü’l-Müttakîn

  Allah’tan En Çok Korkanınız Benim!

  Allahtan En Çok Korkanınız Benim SİRÂCÜ’L-MÜTTAKÎN 12. HADİS-İ ŞERİF   عنْ عائِشَةَ قالتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا أَمَرَهُمْ أمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِما يُطِيقُونَ، قَالُوا: «إنَّا لسْنَا كَهْيَئتِكَ يَا رسولَ اللَّهِ إنّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأخَّرَ» فَيَغْضَبُ حَتى يُعْرَفَ الغَضَبُ فِي وجْهِهِ ثمَّ يَقُول:ُ إنَّ أَتْقاكُمْ وأَعْلَمَكُمْ باللَّهِ أَنَا   Hz. Aişe (radıyallahu anha) şöyle demiştir: “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) insanlara amellerden herhangi bir şey emredeceği zaman, güçleri yetecek (o amele devam edebilecekleri) şeyleri emrederdi. İnsanlar: “Biz senin gibi değiliz ya Rasulallah! Allah (celle celalühü) senin gelmiş geçmiş tüm günahlarını (günahın olmadığı halde) affetti. (Yani biz senden daha fazla amel…

 • Genel

  CAHİLİYENİN KARANLIĞINDA ‘KADIN’ OLMAK

  Bizleri küfrün karanlıklarından kurtarmak için Peygamber gönderip kitabı ve sünneti öğreten Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun! Mü’minlere canlarından daha sevgili olan Muhammed Mustafa’ya mahlûkat adedince salat ve selam olsun! Yahudi ve Hristiyanların; Felsefecilerin; Yunan, Çin ve Roma imparatorluklarının kadına bakışı konusuyla başlamış olduğumuz yazı dizisine, ‘Cahiliye Döneminde Kadın Olmak’ bahsiyle devam ediyoruz. Bu bahsi ve ‘Asr-ı Saadet’te Kadın’ bahsini tamamladığımızda, İslam’ın kadın hakları hususundaki devrimini daha iyi anlayabileceğiz. Rabbimiz bu meseleleri rızasına uygun olarak ifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin! Âmin! Cahiliye; ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde Arapların İslâm’dan önceki inanç, tutum ve davranışları manasında kullanılmış bir kelimedir.[1] Dolayısıyla Arapların İslam’dan önceki dönemine ‘Cahiliye devri’ denilmiştir. Cahiliye devri, Arapların cahillik, zorbalık…

 • GÜNCEL

  Rasulullah’ın Emaneti

  Bizleri küfrün karanlıklarından vahyin aydınlığına çıkaran; cahilliğin rezilliklerinden kurtarıp İslam’ın izzetini bizlere ikram eden ve “İnanan erkeklerle inanan kadınlar; onların da bir kısmı diğer bir kısmın dostlarıdırlar! Onlar iyiliği emretmektedirler, kötülükten nehyetmektedirler, namazı dosdoğru kılmaktadırlar, zekâtı vermektedirler, Allâh’a ve Rasûlüne de itaat etmektedirler. İşte sana! Onlar ki, Allâh kendilerine kesinlikle rahmet edecektir. Şüphesiz ki Allâh Azîz’dir; Hakîm’dir.”[1] buyuran Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun! Ömrü boyunca ashabına, ailelerine iyi davranmalarını tavsiye eden ve ölüm döşeğinde etrafındakilere, “Kadınlar hususunda Allah’tan korkun! Çünkü siz onları Allah’tan emanet olarak aldınız!”[2] buyuran sevgili Peygamberimize sonsuz salat ve selam olsun! Başlarken Çağımızda sûreten ve manen Allah Rasulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) ve onun kıymetli ashabına benzemeye…

 • Sirâcü’l-Müttakîn

  AHİR ZAMAN FİTNELERİNDEN SAKINMAK

  SİRÂCÜ’L-MÜTTAKÎN 11. HADİS-İ ŞERİF   عَن أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أنَّهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: يُوشِكُ أَن يَكُونَ خَيْرَ مالِ المُسِلِم غَنَمٌ، يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبالِ ومَوَاقِعَ القَطْرِ يَفِرُّ بدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ   Ebû Saîd el-Hudrî (radıyallahu anh)’dan rivayet edildiğine göre Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Müslümanın hayırlı malının koyun olması yakındır. (Zira) kişi koyunlarıyla dağ başlarına ve yağmurlu yerlere gider de dinini fitnelerden kaçırır.”[1]   Ebû Said el-Hudrî (radıyallahu anh) İsmi Sa‘d b. Mâlik’tir. Ensâr-ı Kiram’ın büyüklerindendir. Uhud Savaşında yaşı küçük olduğu için orduya kabul edilmemiş; sonraki 12 gazveye Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile beraber katılmıştır. Babası Uhud Savaşında şehit olmuştur. Kendisinden 1170…